Barbara Wiklik – Pacak

Sesje indywidualne

Terapia, Ustawienia Rodzinne

Jestem certyfikowaną terapeutką i pedagogiem. Moja działalność psychoterapeutyczna obejmuje szeroki zakres tematów:

  • problemy związkowe, szerokie spektrum relacji międzyludzkich
  • przemoc domowa i instytucjonalna
  • kryzysy,  porażki,  niepowodzenia, pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów życiowych
  • problemy zdrowotne własne rodziców i dzieci
  • kłopoty w pracy, z pracą, zarabianiem pieniędzy
  • samotność, odrzucenie, wykluczenie społeczne, homofobia
  • problemy związane z dziedziczeniem
  • S.O.S. – pomoc w nagłych przypadkach losowych, wydarzenia traumatyczne, szok pourazowy, śmierć bliskiej osoby

Posiadam wieloletnie doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi Pracowałam w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień Pomagałam rodzinom w sytuacjach kryzysowych,  ofiarom i sprawcom przemocy domowej, krzywdzonym oraz wykorzystanym seksualnie dzieciom. Mnogość doświadczeń terapii indywidualnej, grupowej, środowiskowej Warsztaty i seminaria tematyczne dla psychologów ,pedagogów szkolnych, lekarzy, pracowników socjalnych, rodziców Wyjeżdżałam na kolonie z dziećmi z rodzin alkoholowych, w sądach broniłam osób poszkodowanych przez przemoc domową i mobbing instytucjonalny.

Zapraszam Państwa do rozejrzenia się po świecie, z  którego istnienia  rzadko zdajemy sobie sprawę, przeczuwamy jego istnienie lub nie mamy o nim pojęcia. W pracy będziecie Państwo mieli okazję skupić się na subtelnych, zazwyczaj pomijanych w codziennym życiu, doświadczeniach. A jednak świadomość tych  niewielkich umykających uwadze doznań pozwoli w nowy sposób spojrzeć na pojawiające się w Państwa  życiu problemy zdrowotne i w związkach międzyludzkich.

W pracy korzystam z nowatorskich metod, które są wynikiem naukowych badań nad związkami pomiędzy psychologią a fizyką kwantową i wiedzą wywodzącą się z tradycji duchowych. Spotkania w których będziecie uczestniczyć  opierają się na idei że wszystkie nawet najstraszniejsze wydarzenia  niosą ze sobą swoje własne milczenie – tajemnicę, której odkrycie  nas zmienia. Sięgnijmy wspólnie po ten uzdrawiający pełen kreatywnej energii potencjał.

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę i zadbanie o strój nie krępujący ruchów i emocji.


Termin: uzgadniany indywidualnie

Miejsce: 81-313 Gdynia ul. Słupecka 30/1


Kontakt i zapisy:

Barbara Wiklik – Pacak Telefon: 662-728-438
Email: pacak.basia@gmail.com