CIEMNA STRONA MOCY

      Możliwość komentowania CIEMNA STRONA MOCY została wyłączona

Ustawienia Systemowe Rodowe i Reinkarnacyjne

8-10 lutego 2019 GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka

Adam Muzyka

CIEMNA STRONA MOCY
Ustawienia Systemowe Rodowe i Reinkarnacyjne

Tak często dzielimy, przypinamy kategorie, klasyfikujemy lub porównujemy. Ocena i wartościowanie bywa tak bliskie, jakbyśmy mieli je we krwi. Czy białe to zawsze dobre a czarne to na pewno złe? Czy potrafimy wyjść ponad podziały? Dlaczego jesteśmy w ruchu podziału, oceniania? Dlaczego mamy w sobie tyle sprzeczności i tak trudno nam żyć w zgodzie ze sobą? W zgodzie z tym, co mamy nieraz głęboko ukryte w nas samych i przemawia do nas cichym głosem. Podczas warsztatu pracować będziemy z podziałem na dobro i zło, białe i czarne, z tym, co najbardziej z siebie i z Rodu wypieramy, do czego nie chcemy się w sobie i w duszy przyznać.

To co najbardziej wypieramy, to najbardziej na nas wpływa, napiera, ponieważ domaga się uznania i własnego miejsca. Warto to sobie uświadomić.

Podczas warsztatu Ustawień Systemowych pracować będziesz:

 • z podziałami żyjącymi w nas na różnych poziomach
  To co wciąż dzieli rodziny, pary w systemie Rodowym i w nas samych. Kiedy trudno jest docierać dzieciom do rodziców, kobietom do mężczyzn, człowiekowi do Istoty siebie samego. Z doktrynami Rodowymi, religijnymi, społecznymi i politycznymi.
 • z wyobrażeniami zła i dobra, białego – czarnego, niewinności i winy
  Spotkanie z najczarniejszą czernią w sobie, ze „złem wcielonym w najgorszej postaci” jak to niektórzy nazywają. I dowiesz się, czy to jest przekleństwo czy zasób. Doświadczysz jak to, co wypierane w sobie i w Rodzie, staje się zasobem. A staje się nim, gdy jest uznane w samym fakcie swego istnienia, w uznaniu, że dokładnie tak się w przeszłości stało.A może tak właśnie jest, że biel i czerń czyli dobro i zło ze sobą koegzystują? Może tego podziału w ogóle nie ma, a został on nam narzucony, wpojony Rodowo bądź genetycznie. Po to, aby człowiek człowiekowi był wrogiem. A być może w tym czasie czerń i biel mają się bardzo dobrze ze sobą i razem współtworzą swój świat?To praca ze sprawami nieuświadomionymi, ukrywanymi lub wypartymi i zepchniętymi do tzw. cienia. Mogą to być „zapominane” wydarzenia z przeszłości, odrzucone własne cechy, zachowania, wypierane emocje. To te miejsca, gdzie się pojawia zawstydzenie, kompleksy, poczucie niskiej wartości, ukrywanie, tajemnice lub kłamstwo, oszukiwanie innych i siebie samych, manipulacja lub wyrachowanie.
 • w uznaniu wykluczanych mężczyzn i kobiet ze swojego systemu Rodowego
  Z tymi, których dotąd odrzucałeś i potępiałeś. Za to kim byli i jak żyli: mordercy, bandyci, gwałciciele, sadyści, tyrani, psychopaci. Może dzięki największym mordercom i bandytom Rodowym jesteś dokładnie tym kim jesteś? Może dzięki temu co Ci ludzie przeżyli ty już nie musisz być w tym samym ruchu, ponieważ oni tego dokonali i dopełnili?To często sprawy i ludzie zaszufladkowani jako straszne, zło, grzech, diabeł i zesłani do naszego osobistego lub Rodowego piekła. To także takie sprawy i nasz stan, które znamy i „na rozum” akceptujemy, ale mamy problem, by je faktycznie uznać na wszystkich swoich poziomach – co widzimy po zdarzeniach w życiu i po tym jak nas traktują ludzie.
 • w przestrzeni własnej Duszy, jej zasobów, które mają wpływ na nasze obecne wcielenie
  Życie jest doświadczeniem, mord jest doświadczeniem, śmierć jest doświadczeniem, narodziny są doświadczeniem. Może warto uznać, że żyjemy w takim świecie, w takiej rzeczywistości, na takiej planecie, aby nie trzeba się było rzucać „z miotłą na smoka”? A może nasza moc tkwi w uznaniu tej Rzeczywistości niezależnie od tego jak została nam dana lub narzucona. Najpierw zgoda na to co jest, a potem dopiero Prawo Zmian. Jakakolwiek walka z reguły kończy się przegraną. Tak więc może warto uznać zamysł Stwórcy lub Stwórców tej Rzeczywistości – jakakolwiek by ona nie była. Oczywiście, jeśli masz na to swój własny zamysł możesz w nim pozostać.
 • w przestrzeni Osobistej świadomości i odpowiedzialności
  Wpływ ZGODY na siebie, na własne ciało, na własne życie, na własną egzystencję, na własny Ród, z którego pochodzisz, na własną Duszę i Przeznaczenie. Czyż nie jest to tzw. Świadomość? Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie. Tak było z wielkimi imperiami, z wielkimi rodami i z tzw. wielkimi ludźmi. Tak też jest czasami z nami. A może wystarczy po prostu zmiana świadomości?

 

Prowadzący: Adam Muzyka 

Termin: 8-10 lutego 2019 (piątek-niedziela) godz. 9.00

Miejsce:  81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Cena: 900 zł

60 zł za jeden dzień udziału w warsztacie jako Reprezentant – bez pracy własnej


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Telefon: +48 781 126 388 Adam Muzyka (pon-pt 10.00 – 18.00)

Telefon: +48 607 700 712 Małgorzata IRI Jakubowska (pon-pt 10.00 – 18.00)

Skype: MADARY AM

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 300 zł . W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

Nocleg: 60 zł/ doba

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM

Strona: www.madaryam.pl

Facebook: www.facebook.com/MadaryAM

YouTube: www.youtube.com/c/MADARYAM

Instagram: www.instagram.com/madary__am

kategorie