CIEMNA STRONA MOCY

      Możliwość komentowania CIEMNA STRONA MOCY została wyłączona

Ustawienia Systemowe Rodowe i Reinkarnacyjne

6-7 lutego 2021 GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka

Adam Muzyka

CIEMNA STRONA MOCY
Ustawienia Systemowe Rodowe i Reinkarnacyjne

Tak często potępiamy, przypinamy łatki, szufladkujemy lub porównujemy. Oceniamy i dzielimy na to co dobre i to co złe, niemalże automatyczne, jakbyśmy mieli je we krwi. Czy potrafimy wyjść ponad podziały? Poczuć jedność, lojalność, troskę? Skąd mamy w sobie tyle sprzeczności? Czemu tak trudno nam żyć w zgodzie z sobą? Podczas warsztatu pracujemy z podziałem w sobie, z tym, co najbardziej z siebie i z Rodu wypieramy, z czym nie chcemy się kontaktować, do czego nie chcemy się w sobie i w duszy przyznać.

Dlaczego tak bardzo boimy się „czarnego”?
Gdzie i w czym jest nasza osobista moc?

Poruszane podczas warsztatu i prac aspekty:

  • podziały – to co wciąż dzieli: rodziców i dzieci w rodzinie, kobiety i mężczyzn w związkach i nas samych wewnętrznie odbierając siłę do działania
  • osobista świadomość i odpowiedzialność za swoje życie
  • przekonania religijne – te które wpływają na nasze przekonania, myślenie, działanie, nawet, jeśli jest to wpływ nieuświadomiony, te przekonania które ograniczają nas w obecnym życiu, pracy lub związkach
  • ofiara-sprawca – to co powoduje, że pozostaję w dynamice sprawca-ofiara, co powoduje, że moje relacje są pełne napięcia, niepokoju, konfliktów, strachu, zdrady, nielojalności a zajmując się sprawami i pomocom innym ludziom nie masz już czasu i siły na zadbanie o siebie..
  • wyobrażenia zła i dobra – nasze własne piekło i niebo, które tworzymy i doświadczamy we własnym życiu, szczególnie gdy towarzyszy ci wewnętrzna krytyka, surowe ocenianie samego siebie, niskie poczucie własnej wartości w nieustannym porównaniu lub poczucie bezradności wobec tego co cię spotyka w życiu.
  • uznanie Wykluczonych z systemu Rodowego i przyjęcie zasobów jakie płyną do nas od tych osób
  • Dusza i jej zasoby, które mają wpływ na obecne życie.

Warsztat dla odważnych w kontakcie z samym sobą.

Prowadzący: Adam Muzyka 

Termin: 6-7 lutego 2021 (sobota-niedziela) godz. 9.00

Miejsce: ośrodek MADARY AM 81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Cena: 1200 zł

120 zł za jeden dzień udziału w warsztacie jako Reprezentant – bez pracy własnej


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Telefon: +48 781 126 388 (pon-pt 10.00 – 18.00)

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 300 zł . W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną noclegów nie polecamy.

85 zł/ doba przy rezerwacji 2 lub więcej noclegów
100 zł/ doba przy rezerwacji 1 noclegu

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM

Strona: www.madaryam.pl

Facebook: www.facebook.com/MadaryAM

YouTube: www.youtube.com/c/MADARYAM

Instagram: www.instagram.com/madary__am

kategorie