DZIECIŃSTWO

      Możliwość komentowania DZIECIŃSTWO została wyłączona

31maja – 3 czerwca GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Dzieciństwo

Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

DZIECIŃSTWO

Warsztat prowadzony metodą Ustawień Systemowych-Rodowych, w którym będziemy docierać do miejsc i spraw, które nas zatrzymały w okresie dzieciństwa.

Dzieciństwo to czas, kiedy to co Większe i obecne w Rodzie zostało zapisane w naszym Losie. To było obecne w relacjach między nami i rodzicami, czasami już od samego początku naszego istnienia (od poczęcia). Często straumatyzowani niesiemy przez kolejne lata dorosłego życia roszczenia, pretensje, tęsknoty, nadzieje lub wyparte przeżycia, których nie udało nam się zintegrować w swoje doświadczenie. Wtedy mamy zablokowany dostęp do własnych zasobów, możliwości, talentów – części własnego potencjału. Przekłada się to na nasze przestrzenie życiowe: związki, finanse, pracę i biznes, macierzyństwo i ojcostwo, zdrowie.

Warsztat „Dzieciństwo” to praca z kolejnymi etapami tego okresu. Dla każdego uczestnika prace będą zindywidualizowane, dostosowane do tego  co dla niego jest wciąż żywe i obecne w jego przestrzeniach życiowych a co dotyczy dzieciństwa. Zaczniemy od tego co się działo między rodzicami i rodzicami a dziadkami przed naszym poczęciem, bo to również mocno na nas wpływa i kształtuje, poprzez to co się dla nas działo od poczęcia do porodu, aż po kolejne lata dorastania.

To praca z tym co nas straumatyzowało, z tymi  zasobami obecnymi w traumie, po które nie sięgamy zatrzymując się wciąż na tym co trudne. To praca z tym czego nam zabrakło od rodziców, a na co wciąż mamy nadzieję w dorosłym życiu, płacąc własną cenę w zdrowiu, relacjach, własnym potencjałem i zasobami. To praca z tym co zostało w nas zniszczone lub uszkodzone i z czym się jeszcze nie pogodziliśmy i nie pożegnaliśmy w sobie. To praca z przekonaniami rodziców na nasz własny temat, którym wciąż jesteśmy wierni i lojalni. To też docieranie w sobie do Ojca i Matki na tyle na ile jest to możliwe tam, gdzie pod warstwą różnych emocji, bólu, strachu głęboko schowaliśmy swoją dziecięcą bezwarunkową miłość i szacunek oraz odwagę do czerpania z tego co poprzez rodziców i do nas płynie.

To również warsztat dla Rodziców, którzy chcą pracować z tym, jak wpłynęli na dzieciństwo własnych dzieci.

 

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Termin: 31 maja – 3 czerwca 2018 (czwartek-niedziela) godz. 9.00

Miejsce:  81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Cena: 1200 zł


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Tel.: Adam Muzyka 781 126 388, Małgorzata IRI Jakubowska 607 700 712

Skype: Małgorzata IRI Jakubowska

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 400 zł. W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

Nocleg: 60 zł/ doba

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM Adam Muzyka

Strona www.madaryam.pl

Facebook www.facebook.com/MadaryAM

Youtube www.youtube.com/channel/UCVE__cHIg-oo8446jPW_fqQ/videos

Małgorzata IRI Jakubowska

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Strona www.ustawieniasystemowe.eu

Facebook www.facebook.com/malgorzataIRIjakubowska

Skype  Małgorzata IRI Jakubowska

kategorie