NIEWOLNICTWO Osobiste i Rodowe

      Możliwość komentowania NIEWOLNICTWO Osobiste i Rodowe została wyłączona

1-5 maja 2018 GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Niewolnictwo Osobiste i Rodowe

Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

NIEWOLNICTWO Osobiste i Rodowe

Niewolnictwo wydaje się reliktem przeszłości. Ewentualnie dotyczy innych regionów świata…

A jednak jesteśmy zniewoleni dzisiaj, teraz – w wielu przestrzeniach swojego życia. Są to związki, praca, finanse, rodzina. Niewolimy swoje zdrowie i ciało (choroby). Przede wszystkim sami siebie zniewalamy. Dynamiki zniewalania są obecne w naszych rodzinach i Rodach przez pokolenia. Często wpływają na nas już od naszego poczęcia. Jesteśmy wychowywani, kształtowani w sposób, który ogranicza naszą ciekawość odkrywania nowego, odwagę podążania za swoim Przeznaczeniem, radość twórczego działania na każdym polu.

Pytania brzmią: na ile w sobie jesteśmy wolni? I na ile tak naprawdę chcemy być wolni?

Zniewolenie odbiera nam wolność – ruch w życiu, możliwość doświadczania. W zniewoleniu tworzymy relacje i mechanizmy oparte na strachu, lękach, kontroli, manipulacji, wstydzie, poczuciu winy, przemocy, szantażach emocjonalnych, zakazach i nakazach, karach i nagrodach.

 • Pozwalamy się kontrolować lub poniżać szefowi lub partnerowi.
 • Rezygnujemy ze swojego stylu życia, bo nie podoba się drugiej osobie.
 • Mamy problem z asertywnością tj. by odmawiać w zgodzie z sobą,
 • nie umiemy sobie skutecznie poradzić, gdy ktoś nas obwinia lub atakuje w odwecie
 • Szybko ulegamy lub wycofujemy się z relacji, gdy trzeba przedstawić swój punkt widzenia a rozmówca bombarduje argumenty lub ocenia naszą osobę.
 • Rezygnujemy z własnych potrzeb czy wyrażenia swojego zdania, bo boimy się reakcji swoich partnerów, rodziców, dzieci, szefów i innych, na nasze zdanie.
 • Uzależniamy swoje samopoczucie i poczucie wartości od kogoś lub czegoś.
 • Postępujemy mechanicznie, schematycznie usprawiedliwiając się ‘tak zawsze było”, „tak zawsze było w mojej rodzinie” „ wszyscy tak robią”.

Wielokrotnie pogrążeni jesteśmy w swoich własnych ideach, przekonaniach, przyzwyczajeniach, uzależnieniach, traumach, cierpiętnictwie. Doświadczamy zniewolenia w rodzinie (matka, ojciec, partner, własne dzieci), w szkole, w pracy (przełożeni – podwładni). Niewolnictwo na szeroką skalę to religie i polityka, za którymi stoją instytucje kościelne i państwowe. Prowadzimy własne wojny, jak również te sąsiedzkie i międzynarodowe w imię tzw. wolności.

Zniewolenie – nawet doświadczane od poczęcia – nie musi trwać i być naszym udziałem.

Warsztat skierowany jest do tych, którzy są gotowi wyjść ze swojego schematu zniewolenia, doświadczyć siebie jako wolnego człowieka, bez lęku przed osobistą wolnością i odpowiedzialnością za swoje życie i jego jakość.

Warsztat prowadzimy metodą Ustawień Systemowych-Rodowych. Aspekty i dynamiki z jakimi możesz pracować na warsztacie:

– Docieraniem, na tyle na ile to będzie możliwe, do źródeł naszego zniewolenia. Na Ile w tym czego doświadczamy jest to nasz osobisty ruch (nasza wola), a gdzie jesteśmy wzięci w ruch Rodowy, tzn. jesteśmy uwikłani w sprawy naszych Przodków lub lojalni Rodowym przekonaniom i ideom (różnorakim systemom).
– Spotkaniem z naszym najważniejszym a nie uznanym Sprawcą naszego zniewolenia
– Spotkaniem z naszą najważniejszą a nie uznaną Ofiarą, którą my zniewalamy
– Integracją własnej wolności osobistej.

Każdego dnia poprowadzimy seminarium w temacie zniewolenia jednej z przestrzeni życiowych (temat modułu warsztatu). Będziesz mógł poznać zależności i dynamiki wpływające na zniewolenie w jednej z przestrzeni życiowej.

Prace będziemy prowadzili indywidualnie w oparciu o osobiste trudności i uwikłania wynikające ze zniewolenia Osobistego i Rodowego uczestnika.

 

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Termin: 1-5 maja 2018 (wtorek-sobota) godz. 9.00

Miejsce:  81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Moduły:

 • 1.05.2018 zniewolenie osobiste (zniewalanie samego siebie)
 • 2.05.2018 zniewolenie w rodzinie i Rodowe
 • 3.05.2018 zniewalanie ciała i zdrowia (choroby)
 • 4.05.2018 zniewolenie w związkach (małżeństwa, pary)
 • 5.05.2018 zniewolenie w pracy i finansach

Cena: 1400 zł 5 dni (pełny warsztat)

600 zł wybrane 2 dni (moduły) + 300 zł każdy kolejny dzień (moduł)


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Tel.: Adam Muzyka 781 126 388, Małgorzata IRI Jakubowska 607 700 712

Skype: Małgorzata IRI Jakubowska

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 400 zł. W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

Nocleg: 60 zł/ doba

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM Adam Muzyka

Strona www.madaryam.pl

Facebook www.facebook.com/MadaryAM

Youtube www.youtube.com/channel/UCVE__cHIg-oo8446jPW_fqQ/videos

Małgorzata IRI Jakubowska

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Strona www.ustawieniasystemowe.eu

Facebook www.facebook.com/malgorzataIRIjakubowska

Skype  Małgorzata IRI Jakubowska

kategorie