NIEWOLNICTWO

      Możliwość komentowania NIEWOLNICTWO została wyłączona

1-5 maja 2019 GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

NIEWOLNICTWO

Niewolnictwo wydaje się reliktem przeszłości. Ewentualnie dotyczy innych regionów świata…

A jednak jesteśmy zniewoleni dzisiaj, teraz – w wielu przestrzeniach swojego życia. Są to związki, praca, finanse, rodzina. Niewolimy swoje zdrowie i ciało (choroby). Przede wszystkim sami siebie zniewalamy. Dynamiki zniewalania są obecne w naszych rodzinach i Rodach przez pokolenia. Często wpływają na nas już od naszego poczęcia. Jesteśmy wychowywani, kształtowani w sposób, który ogranicza naszą ciekawość odkrywania nowego, odwagę podążania za swoim Przeznaczeniem, radość twórczego działania na każdym polu.

Pytania brzmią: na ile w sobie jesteśmy wolni? I na ile tak naprawdę chcemy być wolni?

Zniewolenie odbiera nam wolność – ruch w życiu, możliwość doświadczania. W zniewoleniu tworzymy relacje i mechanizmy oparte na strachu, lękach, kontroli, manipulacji, wstydzie, poczuciu winy, przemocy, szantażach emocjonalnych, zakazach i nakazach, karach i nagrodach.

 • Pozwalamy się kontrolować lub poniżać szefowi lub partnerowi.
 • Rezygnujemy ze swojego stylu życia, bo nie podoba się drugiej osobie.
 • Mamy problem z asertywnością tj. by odmawiać w zgodzie z sobą,
 • nie umiemy sobie skutecznie poradzić, gdy ktoś nas obwinia lub atakuje w odwecie
 • Szybko ulegamy lub wycofujemy się z relacji, gdy trzeba przedstawić swój punkt widzenia a rozmówca bombarduje argumenty lub ocenia naszą osobę.
 • Rezygnujemy z własnych potrzeb czy wyrażenia swojego zdania, bo boimy się reakcji swoich partnerów, rodziców, dzieci, szefów i innych, na nasze zdanie.
 • Uzależniamy swoje samopoczucie i poczucie wartości od kogoś lub czegoś.
 • Postępujemy mechanicznie, schematycznie usprawiedliwiając się ‘tak zawsze było”, „tak zawsze było w mojej rodzinie” „wszyscy tak robią”.

Wielokrotnie pogrążeni jesteśmy w swoich własnych ideach, przekonaniach, przyzwyczajeniach, uzależnieniach, traumach, cierpiętnictwie. Doświadczamy zniewolenia w rodzinie (matka, ojciec, partner, własne dzieci), w szkole, w pracy (przełożeni – podwładni). Niewolnictwo na szeroką skalę to religie i polityka, za którymi stoją instytucje kościelne i państwowe. Prowadzimy własne wojny, jak również te sąsiedzkie i międzynarodowe w imię tzw. wolności.

Zniewolenie – nawet doświadczane od poczęcia – nie musi trwać i być naszym udziałem.

Warsztat skierowany jest do tych, którzy są gotowi wyjść ze swojego schematu zniewolenia, doświadczyć siebie jako wolnego człowieka, bez lęku przed osobistą wolnością i odpowiedzialnością za swoje życie i jego jakość.

Aspekty i dynamiki z jakimi możesz pracować na warsztacie:

 • Docieranie, na tyle na ile to będzie możliwe, do źródeł swjego zniewolenia.
 • Rozeznanie na Ile w tym czego doświadczamy jest to nasz osobisty ruch (nasza wola), a gdzie jesteśmy wzięci w ruch Rodowy, tzn. jesteśmy uwikłani w sprawy naszych Przodków lub lojalni Rodowym przekonaniom i ideom (różnorakim systemom)
 • Spotkanie ze swoim najważniejszym a nie uznanym Sprawcą swojego zniewolenia
 • Spotkanie ze swoją najważniejszą a nie uznaną Ofiarą, którą zniewalasz
 • Integracja własnej wolności osobistej.

Warsztat prowadzony jest metodą Ustawień Systemowych, która wywodzi się z metody Ustawień Rodzinnych Berta Hellingera. Pracujemy w przestrzeni Osobistej i Rodowej. Tworzą ją niezakończone sytuacje życiowe, niezintegrowane traumy, aktualne nawyki i przekonania, którymi trzymasz się przeszłości i odzwierciedlasz w swoich obecnych sytuacjach życiowych, zdrowiu fizycznym i emocjonalnym, w związkach, relacjach z dziećmi, finansach, pracy a nawet własnej firmie. Niezależnie gdzie i jakie jest ich źródło i przyczyna. Możesz natomiast rozpoznać objawy, czyli skutki tego co się faktycznie dzieje w Twoim życiu.

Przykłady objawów (skutków) jakie możesz odczuwać:

 • choroba, objadanie się, spadek odporności
 • dominująca w życiu zadaniowość i rutyna, uległość wobec osób, z którymi pozostajesz w zależności
 • wyczerpanie energetyczne, notoryczne zmęczenie, problemy ze snem lub odpoczywaniem
 • działania destrukcyjne, autosabotaż, notoryczne łamanie obietnic, również tych składanych samemu sobie (tzw. „słaba wola”)
 • duży wysiłek emocjonalny, by odmówić lub wyrazić własną opinię, zdanie lub potrzebę
 • reagowanie w ten sam sposób, niezależnie od swojej wiedzy i świadomości (np. lęk i wycofanie się z relacji z osobą o określonych cechach, tonie głosu itp.)
 • powtarzanie w życiu pewnych sytuacji lub relacji, np. wiązanie się z podobnymi jakościowo partnerami, każdy związek kończył się tak samo
 • utrzymujące się przez długi czas te same emocje („wszystko mnie wkurza”, „wciąż chce mi się płakać”), emocje nieadekwatne do sytuacji, niekontrolowane wybuchy emocjonalne
 • stan, który się utrzymuje przez dłuższy czas, ale nie możemy go zmienić a nawet ustalić o co chodzi, np. nieokreślony niepokój odczuwany od samego rana, że coś się stanie, mimo, że obiektywnie patrząc nie ma ku temu powodów
 • mechanizmy obronne, np. obwinianie innych o swój stan, poczucie winy, strach, zakładanie maski (uśmiech, pokerowa twarz, trzymanie fasonu itp.) które ograniczają działanie i wyrażanie siebie
 • brak rozeznania co do swoich potencjałów i talentów, wewnętrzne pogubienie się w tym „co dalej?” „co mam robić?”
 • brak zdecydowania co do dalszego kierunku rozwoju osobistego lub zawodowego.

Pracujemy w grupie.

Każdego dnia prowadzimy dla Ciebie pracę własną. Jej zakres jest ustalany indywidualnie, w zależności od tego co chcesz zmienić, w czym potrzebujesz pomocy oraz Twojej obecnej dynamiki i uwikłań w losy Przodków oraz uwikłań Duszy mających wpływ na obecne życie.

Prace oparte są na szacunku, wdzięczności i uznaniu tego skąd jestem i jakim jestem człowiekiem.

Ty decydujesz, ile w danym momencie jesteś gotowy widzieć, uznać lub przeżyć. Transformacja wewnętrznej postawy przekłada się na zmiany w twoim życiu, w relacjach, w pracy, w firmie, w związkach.

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Termin: 1-5 maja 2019 (środa-niedziela) godz. 9.00

Miejsce:  81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Moduły:

 • 1.05.2018 zniewolenie osobiste (zniewalanie samego siebie)
 • 2.05.2018 zniewolenie w rodzinie i Rodowe
 • 3.05.2018 zniewalanie ciała i zdrowia (choroby)
 • 4.05.2018 zniewolenie w związkach (małżeństwa, pary)
 • 5.05.2018 zniewolenie w pracy i finansach

Cena: 1500 zł 5 dni (pełny warsztat)

600 zł wybrane 2 dni (moduły) + 300 zł każdy kolejny dzień (moduł)

120 zł / dzień udziału w warsztacie jako Reprezentant – bez pracy własnej


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Telefon: +48 781 126 388 Adam Muzyka (pon-pt 10.00 – 18.00)

Telefon: +48 607 700 712 Małgorzata IRI Jakubowska (pon-pt 10.00 – 18.00)

Skype: MADARY AM

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 400 zł . W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

Nocleg:
60 zł/ doba przy rezerwacji 2 lub więcej noclegów
80 zł/ doba przy rezerwacji 1 noclegu

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM

Strona: www.madaryam.pl

Facebook: www.facebook.com/MadaryAM

YouTube: www.youtube.com/c/MADARYAM

Instagram: www.instagram.com/madary__am

kategorie