Ustawienia Systemowe – Rodowe Góra Kalwaria

      Możliwość komentowania Ustawienia Systemowe – Rodowe Góra Kalwaria została wyłączona

Warsztat otwarty: dowolna tematyka prac

30 czerwca 2018 GÓRA KALWARIA k. Warszawy

Prowadząca: Małgorzata IRI Jakubowska

Ustawienia Systemowe Rodowe Góra Kalwaria k. Warszawy

Małgorzata IRI Jakubowska

Ustawienia Systemowe – Rodowe

Warsztat otwarty: dowolna tematyka prac

GÓRA KALWARIA k. Warszawy

Warsztat prowadzony jest metodą Ustawień Systemowych Rodowych. Wartością dodaną tego warsztatu jest różnorodność tematyczna, która dotyczy większości uczestników i stanowi dopełnienie własnych prac.

Podczas warsztatu możesz pracować z każdym problemem:

  • Zdrowie fizyczne: choroby dysfunkcje i deformacje dotyczące wszystkich układów, procesów lub narządów człowieka. Alergie, wypadki, operacje i zabiegi. Uporczywe bóle, migreny, niska odporność. Przedłużające się leczenie lub niemożność zdiagnozowania przyczyny dolegliwości. Akceptacja własnego ciała, fizyczności, wypadanie włosów, obgryzanie paznokci, żylaki, cellulit.
  • Psychika i emocje: zachwiania emocjonalne, brak energii lub chęci do działania, poczucie przeciążenia, poczucie winy, przeżywanie życia jako ofiara okoliczności i innych ludzi.Kontakt ze sobą („kim jestem?” „jaki jestem?”), zachowania autodestrukcyjne lub sabotaż własnych pragnień i postanowień.  , depresja i stany depresyjne, uzależnienia (alkohol, papierosy, narkotyki, praca, seks i inne), nerwice, obsesje, problemy z koncentracją, pamięcią lub nauką, uporczywa nieterminowość/ niesłowność, własna decyzyjność, stan „zawieszenia” w życiu. Strach lub lęki.Rozdzielenie umysłu i serca („wiem i rozumiem, ale nie czuję”, „nie mogę uznać/ przeżyć bo tego nie rozumiem”), oschłość i uporczywe utrzymujące się cały czas uczucie: zgorzknienie, rozżalenie, nienawiść, złość, smutek, żale, pretensje. Cierpienie – przyjemność.
  • Rodzicielstwo: relacje z rodzicami, roszczenia i pretensje do rodziców za sprawy z dzieciństwa, rodzice, którzy „wtrącają się” w sprawy dorosłych dzieci, rodzice, którzy oczekują nieustającej uwagi i opieki lub zajmowania się swoimi sprawami, samopoczuciem, problemy wychowawcze lub zdrowotne dzieci lub wnuków (agresywne zachowania, choroby, wycofanie się z aktywności itp.), trudności w otrzymywaniu lub płaceniu alimentów, bezpłodność, zapłodnienie metodą „in vitro”, strata dziecka (poronienie, aborcja, śmierć), trudny poród, poród przez „cesarskie cięcie”.
  • Związki i seksualność: konflikty z partnerem, przemoc fizyczna lub emocjonalna, uporczywa kontrola lub zazdrość, powtarzanie schematu w swoich związkach, rozczarowanie („zawsze kończy się tak samo” „one/oni są wszyscy tacy sami”), przemoc fizyczna lub emocjonalna w związku, brak partnera/ partnerki, samotność i osamotnienie, zdrada, trudne relacje z teściami, odrzucenie związku przez rodzinę, niemożność utrzymania związku,  rozwód, brak spełnienia, oziębłość, impotencja.
  • Relacje z innymi: konflikty i problemy z rodzeństwem lub u rodzeństwa, relacje lub problemy z innymi członkami w rodzinie (ciocie, wujkowie), trudności w relacja sąsiedzkich, problemy w relacjach ze znajomymi lub przyjaciółmi.
  • Majątek: pieniądze, zarabianie tylko „na przeżycie”,  sprzedaż/ kupno/ najem mieszkania lub domu, spadek lub sukcesja, zadłużenia, które trudno spłacać; sprawy urzędowe lub sądowe, zniszczenia i straty (kradzież, przejęcie przez komornika, pożar itp.), oszustwa, hazard.
  • Praca i pasja: trudności w znalezieniu pracy, wypalenie zawodowe, brak możliwości rozwoju zawodowego, trudności w pełnieniu swojej funkcji lub powierzonych zadań. Konflikty z kolegami z pracy, z przełożonymi lub podwładnymi.Wykonywanie pracy, która „wykańcza”. Podejmowanie decyzji o nowym kierunku zawodowym jak: zmiana firmy, zmiana zawodu, czy podjęcie własnej działalności. Wybór przyszłego pracodawcy pomiędzy 2-3 propozycjami.Zarabianie, utrzymanie i wydawanie pieniędzy. Własna efektywność i osiągnięcie celu. Uzyskanie zadowolenia z wykonywanej pracy. Jak zmienić jakość swojej pracy (przejście od „ciężkiej” pracy do pracy z radością).
  • Biznes: zastój w firmie lub własnej działalności, wycofanie się klientów lub znaczące obniżenie zainteresowania firmą/ produktem, problemy z płatnościami za sprzedany towar lub wykonane usługi. Konflikty między wspólnikami, konflikty między przełożonymi a pracownikami/  podwykonawcami, uporczywe branie zwolnień przez pracowników, malwersacje, wypadki przy pracy. „Przeciągane” przez zespół lub nierentowne projekty. Nadmierna rotacja pracowników w firmie lub na wybranym stanowisku. Decyzja o zamknięciu, zawieszeniu lub kontynuacji działalności. Sprzedaż firmy, inkubatory i dotacje, pożyczki, kredyty na prowadzenie działalności.Wsparcie procesów rekrutacji pracowników np. przy wyborze pracownika na kluczowe stanowisko w firmie, spośród kilku podobnych do siebie kandydatur (pracownika, który będzie najbardziej spójny z wartościami firmy i kierunkiem jej rozwoju lub powierzonymi zadaniami).Obecna i przyszła kondycja firmy (zysk/ straty) – przyczyna, skutki i możliwe kierunki działań, nowe kierunki rozwoju firmy, właściwa struktura organizacyjna w firmie, optymalizacja lub zaprojektowanie nowych procesów (sprzedaż, promocja, dostawa, reklamacja itd.).

 

Prowadząca: Małgorzata IRI Jakubowska

Termin: 30 czerwca 2018 (sobota) godz. 9.00

Miejsce:  Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria

Cena: 450 zł uczestnik-praca własna (ustawienie)
120 zł flesz (wgląd w sprawę-praca własna)
30 zł uczestnik-obserwator (nie ma prowadzonej dla siebie pracy własnej)


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Tel.: Adam Muzyka 781 126 388, Małgorzata IRI Jakubowska 607 700 712

Skype: Małgorzata IRI Jakubowska

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 100 zł (uczestnik-praca własna). W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

W ciągu dnia jest dłuższa przerwa ok 1-1,5 godziny. Można w tym czasie zjeść obiad w pobliskim barze.

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM Adam Muzyka

Strona www.madaryam.pl

Facebook www.facebook.com/MadaryAM

Youtube www.youtube.com/channel/UCVE__cHIg-oo8446jPW_fqQ/videos

Małgorzata IRI Jakubowska

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Strona www.ustawieniasystemowe.eu

Facebook www.facebook.com/malgorzataIRIjakubowska

Skype  Małgorzata IRI Jakubowska

kategorie