ZWIĄZKI PAR SEKSUALNOŚĆ RODZINA RELIGIA

      Możliwość komentowania ZWIĄZKI PAR SEKSUALNOŚĆ RODZINA RELIGIA została wyłączona

15-19 sierpnia 2018 GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

ZWIĄZKI PAR SEKSUALNOŚĆ RODZINA RELIGIA

Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

ZWIĄZKI PAR  SEKSUALNOŚĆ  RODZINA  RELIGIA

Czy można być osobą religijną w pełnym kontakcie z duchowym i ziemskim jednocześnie? Można. Jednak przez ostatnie tysiące lat wiele się stało, byśmy byli zdezintegrowani i oddaleni… i w sobie i od siebie i od Boskiego.

Wiele religii i filozofii ma konkretny pomysł na rolę i miejsce seksualności w życiu człowieka. A nawet na samego człowieka, jego życie i duchowość. Stworzono systemy zasad i przekonań, które w swoich skutkach odczuwamy do dzisiaj.

Warsztat Ustawień Systemowych Rodowych „Związki Par Seksualność Rodzina Religia” polecamy szczególnie osobom, które:

 • są w ruchu walki
 • mają trudny związek w partnerstwie, w pracy
 • są samotne
 • mają trudności w uznaniu i akceptacji swojej seksualności (nie mylić z seksem)
 • mają problemy w rodzinne
 • powielają schematy Rodowe i wzorce rodzinne
 • żyją ideami przekonaniami przyzwyczajeniami wyobrażeniami.

W takich systemach Seksualność często jest potępiana, wysyłana za grzechy do piekła. A wraz z Seksualnością oddano Rodowemu piekłu: przyjemność, radość, namiętność, satysfakcję, spełnienie. Rykoszetem dostał wdzięk osobisty, flirt, zmysłowość a także macierzyństwo i ojcostwo. W końcu za wzór postawiono ludziom historię kościelną o świętej rodzinie, odrealniając Józefa, męża Marii, a tę kobietę idealizując do ikony dziewiczej ”matki boga”. No i od 2000 lat wciąż i wciąż mordujemy Jezusa i przybijamy go do krzyża, z dużą uwagą i seksualnym w Jego cierpieniu i śmierci.

W miejsce wykluczonej Seksualności włożono między innymi cierpienie, obiecując „cierpiącym za życia” wieczne szczęście, ale po śmierci. I tak z pokolenia na pokolenie praca stała się harówką, na przyjemność trzeba sobie zasłużyć, związki zamieniły się w ,krzyż pański” lub „skaranie boskie”. Kobiety poświęcają się swoim dzieciom a ich macierzyństwo je męczy i „ogranicza”. Ojciec kontroluje i dyscyplinuje dziecko, skupia się na upilnowaniu dobrego wychowania – narzuca dziecku swoje poglądy i wyobrażenia „jak żyć”, a robi to dla tzw. dobra tego dziecka. W końcu zaczynamy cenić autorytety zewnętrzne, bo w ten sposób możemy znajdować „lepszego rodzica” niż tego, którego mamy. Inną cenę jaką płacimy to brak wsparcia i ochrony jaką zapewnia mężczyzna swojej kobiecie i brak ojcowskiej ochrony życia ich wspólnych dzieci. W Rodzie może być widoczny ruch np. samotnego macierzyństwa czy zawłaszczania sobie dziecka – to widać choćby po sposobie mówienia o dziecku przez matkę lub ojca: „moje dziecko” zamiast „nasze dziecko”.

Dziś jako skutek religijnych dogmatów idei i zasad pojawiają się:

 • problemy z płodnością, poronienia, trudności w zajściu w ciążę (spłodzenia dziecka), trudne porody, problemy wychowawcze lub zdrowotne dzieci,
 • utrata radości, twórczości, przyjemności, spełnienia. Wkrada się niezadowolenie, narzekanie, brak witalności, trudność w rozpoznaniu samego siebie: „nie wiem kim jestem, co mam robić”,
 • trudne relacje z matką lub ojcem,
 • brak swobody w swojej kobiecości, męskości, seksualności i innych aspektów jakie są nam dane.
 • komplikacje w związku lub trudność by wejść w związek. Rywalizacja z partnerem. Pojawiają się zdrady, osamotnienie, przemoc fizyczna i emocjonalna, nieobecność, rozłąka.
 • ocenianie i osądzanie: samego siebie i innych. Czujemy się poniżani lub patrzymy na innych z góry, ludzie nie okazują nam szacunku, brakuje pewności siebie i uznania własnego wpływu na życie. Chciwość na rajskie obietnice przeistacza się w nas w ambicję bycia lepszym człowiekiem niż ci, na których patrzymy i z którymi żyjemy.
 • oddawanie innym odpowiedzialności za własne życie, przez co stajemy się ulegli wobec władzy obcych ludzi. Przestajemy być lojalni wobec siebie, własnego ciała i duszy, swoich partnerów i dzieci. Nie stajemy za swoim życiem, bo zmuszamy się do bycia kimś innym i tego też oczekujemy od dzieci. Troska myli się z kontrolą, szacunek z protekcjonalizmem. Dzieci zaczynają wiedzieć lepiej co powinni zrobić ich rodzice, rodzice wiedzą lepiej jak powinny żyć ich dzieci.
 • naruszanie istoty Śmierci – między innymi widzimy ten ruch: tyjąc, zbierając toksyny w ciele, ze schorowanymi jelitami, nietolerancjami pokarmowymi, alergiami,
 • wypieranie emocji, zatrzymanie rozwoju, przeżywania. Wypierać możemy smutek, ból, nienawiść, pogardę, agresję, mściwość, ale i radość. Wyparte jakości napierają na nas poprzez innych, więc nieustająco doświadczamy tych samych emocji w relacjach i sytuacjach. W końcu sami stajemy się nienawistni, agresywni, mściwi itp. wobec innych, szczególnie tych, którzy nas kochają (partnerzy, dzieci). Te jakości wymykają się świadomej kontroli i coraz częściej wybuchają w miejscu i o sile nieadekwatnej do przyczyny.
 • skłonności sadystyczne (to też przemoc emocjonalna wyrażona w słowach, żartach, wyśmiewaniu, w obrażaniu się, cichych dniach, wierceniu komuś dziury w brzuchu do uzyskania swojego),
 • przyjemność w bólu i zmęczeniu (dopiero jak się tak napracuję aż padnę na łóżko bez sił, to dopiero wtedy mam satysfakcję z wykonanej pracy).
 • odrzucanie bogactwa, dobrobytu jaki jest nam dany. Wywyższamy biedę i ubóstwo. Negujemy swoje talenty, doświadczenie i wiedzę, zaniżamy poczucie wartości, zasoby, możliwości. Odpuszczamy nadarzające się okazje. Spada poziom pewności siebie i swoboda stawiania granic. Rośnie niepokój i lęki np. lęk przed wystąpieniami publicznymi.
 • depresja, zgorzknienie, uzależnienia (używki, praca, seks, docenianie itp.), tracimy silę do spełniania swoich marzeń i twórczego działania. Sami sobie tworzymy piekło za życia – myślami, słowami, działaniem i unikaniem działania.

***

I z tym będziemy pracować na warsztacie Ustawień Systemowych Rodowych. Pracować będziemy również z wpływem modlitw Rodowych i naszych osobistych na nasze życie. Po to, by jakość naszych myśli, słów, energia działania były spójne i dawały tę jakość, której chcesz więcej w swoim życiu.

Mimo, że być może nie chodzisz dzisiaj do kościoła, synagogi lub meczetu, i poglądy tych religii są odległe od twojego świadomego światopoglądu i przekonań, mogą one wciąż wpływać na twoje życie, decyzje i sposób myślenia. Poprzez to, że były obecne w wielu pokoleniach z Twojego Rodu, będą również obecne w wielu twoich przekonaniach i jakościach – tych poza świadomych. Wszystko co wykluczane i odrzucone potrzebuje w Tobie swojego miejsca, które wynika z akceptacji i uznania. To stąd bierze się energia, by zmieniać stare wzorce i schematy i zamieniać je we wsparcie. Pracować będziemy indywidualnie, byś zyskiwał wolność do własnych decyzji, i zmiany jakości życia tych przestrzeniach życiowych, które są dla Ciebie ważne: w związkach, w pracy czy jako mama lub tata.

My żyjący dzisiaj, doświadczając skutków wielu religijnych dogmatów i idei, nie musimy dalej zasilać tego ruchu własną energią i życiem. Wręcz z szacunku dla doświadczeń wielu przed nami, możemy dziś mieć się swobodnie, przyjemnie, ziemsko i duchowo jednocześnie.

Podczas warsztatu będziemy pracowali z tzw. piekłem rodowym czyli ze wszystkimi aspektami i jakościami, które od lat w rodach wykluczano i spychano do piekła rodowego takie jak: seksualność, radość, namiętność, miłość, wdzięk osobisty, powinowactwo duchowe. To również praca z przekonaniami, ideami jakie nas dziś kształtują, z osobistym dostępem do Boskiego, z Seksualnością, Kobiecością, Męskością, przestrzenią własnych związków i Miłością.

To intensywna praca metodą Ustawień Systemowych – Rodowych, po to by mogły się ujawniać przyczyny dzisiejszych trudności, blokad i ograniczeń oraz docieranie do rozwiązania. Po to by mieć więcej swobody i wolności w byciu sobą.

Prowadzący: Adam Muzyka  Małgorzata IRI Jakubowska

Termin: 15-19 sierpnia 2018 (środa-niedziela) godz. 9.00

Miejsce:  81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Cena: 1500 zł


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Tel.: Adam Muzyka 781 126 388, Małgorzata IRI Jakubowska 607 700 712

Skype: Małgorzata IRI Jakubowska

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 400 zł. W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

Nocleg: 60 zł/ doba

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM Adam Muzyka

Strona www.madaryam.pl

Facebook www.facebook.com/MadaryAM

Youtube www.youtube.com/channel/UCVE__cHIg-oo8446jPW_fqQ/videos

Małgorzata IRI Jakubowska

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Strona www.ustawieniasystemowe.eu

Facebook www.facebook.com/malgorzataIRIjakubowska

Skype  Małgorzata IRI Jakubowska

kategorie