Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i plików cookies

MADARY AM Adam Muzyka www.madaryam.pl

 

Informacje ogólne

Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych związanych z użytkowaniem strony internetowej MADARY AM www.madaryam.pl

Administratorem danych osobowych w myśl przepisów o ochronie danych osobowych jest Adam Muzyka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MADARY AM Adam Muzyka, ul. Rzeźnicka 5/2, 84-200 Wejherowo NIP 588-156-24-26 REGON 191755351

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: madaryam@madaryam.pl

 

Definicje

 

 1. Administrator– Adam Muzyka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MADARY AM Adam Muzyka, ul. Rzeźnicka 5/2, 84-200 Wejherowo NIP 588-156-24-26 REGON 191755351
 2. Strona internetowa– serwis dostępny pod adresem madaryam.pl
 3. Usługi – warsztaty, konsultacje, sesje indywidualne, nocleg, najem sali.
 4. Klient – każda osoba, dla której wykonano Usługę lub która przegląda zawartość Strony internetowej.
 5. Newsletter – mail z informacją o warsztatach, konsultacjach i sesjach indywidualnych, nowych wpisach na blogu lub nagraniach video dotyczące rozwoju, rozwiązywania problemów przy zastosowaniu Ustawień Systemowych Rodowych i podpowiedzią do samodzielnej pracy.
 6. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Dane osobowe

 1. Administrator zbiera dane osobowe do następujących celów:
  1. Organizacji lub przeprowadzenia warsztatu, konsultacji lub sesji indywidualnej.
  2. Wynajęcia sali lub pokoju noclegowego w ośrodku MADARY AM w Gdyni.
  3. Wysyłki newslettera.
  4. Udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
 1. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, a w przypadku, gdy będzie wystawiana faktura: nazwa przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, NIP przedsiębiorcy.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta, jednakże jest niezbędne w celu wykonania Usługi i przesłania newslettera.
 3. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki prywatności i plików cookies Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia Usług przez Administratora.
 4. Dane użytkowników, którzy nie są klientami są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadanie pytania. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników nie będących klientami: imię i nazwisko, adres e- mail, telefon. Podanie tych danych jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika, jednakże jest konieczne do obsługi zapytań od użytkownika.
 5. Użytkownik może przekazywać Administratorowi dane osobowe wysyłając email pod adres e-mail: madaryam@madaryam.pl, formularz kontaktowy na Stronie internetowej, telefonicznie lub pisemnie.
 6. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 7. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W każdej chwili Klientowi przysługuje również prawo żądania usunięcia danych z listy wysyłkowej
 9. Żądanie określone w punkcie 1.8 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail na adres madaryam@madaryam.pl
 10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre Usługi, a w szczególności:
  1. Biuro rachunkowe Metis – zakres: wystawianie faktur
  2. Małgorzata IRI Jakubowska – zakres: zgłoszenie udziału w warsztacie, rezerwacja terminu konsultacji i sesji indywidualnych organizowanych przez MADARY AM, przesłanych przez Klienta poprzez formularze na stronie internetowej ustawieniasystemowe.eu

 

Pliki cookies i logi

 

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Klient wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Klienta.
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Artykuły i podstrony na Stronie internetowej mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Klient odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 9. Te witryny mogą zbierać informację o Kliencie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie na przykład YouTube.
 10. W celu dostarczania lepszych treści  zbieramy treści dostarczane przez Google Analytics oraz Facebook Pixels, w celu statystycznym oraz marketingowym, aby kierować reklamę do Klienta przeglądającego zawartość Strony internetowej.
 11. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
  2. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
  3. statystycznym i marketingowym.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój firmy MADARY AM i Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Klientom niezwłocznie.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.