Superwizja Adama Muzyka

 

Superwizja Adama Muzyka


Co to: Superwizja to konsultacje indywidualne lub praca w grupie na poziomie Master Class, w celu weryfikacji wewnętrznej postawy Terapeuty oraz poprawności jego pracy

Dla kogo: dla Terapeutów prowadzących różnego rodzaju warsztaty i konsultacje oraz Studentów i Absolwentów UST38

Superwizja obejmuje:

  • przestrzeń energetyczno-duchową całego warsztatu, prowadzącego oraz wszystkich uczestników, organizatora i miejsca, w którym prowadzony jest warsztat
  • ustawianie poprawności pasm energetyczno-duchowych w razie naruszenia przestrzeni podczas odbywania się warsztatu
  • poprawność bhp pracy z energią i w przestrzeniach

Co można weryfikować podczas superwizji:

  • własna postawa jako terapeuty i przedsiębiorcy (relacja z pracą terapeutyczną, pieniędzmi, jakość wymiany, wycena usług, postawa Terapeuty wobec swojej pracy)
  • weryfikacja konkretnych przypadków z sesji indywidualnej lub warsztatowej terapeuty
  • zastoje lub trudności w płynności np. brak zainteresowania klientów usługami, konflikty w relacjach lub komunikacji z klientem
  • niwelowanie naruszeń w Polu lub wobec Rodu klienta
  • wdrażanie nowych produktów i usług
  • ułożenie struktury własnej firmy i sposobu prowadzenia działalności
  • możliwość pracy z własnymi ograniczeniami i problemami, które wyniknęły podczas pracy terapeutycznej

Terminy: ustalane indywidualnie z zainteresowanymi

Cena:
800 zł / konsultacja
1200 zł / praca własna (tj. ustawienie systemowe AM)

Cena dla Absolwentów kursów UST38
600 zł / konsultacja

w przypadkach niestandardowych cena może być ustalana indywidualnie