Szkoła

„Po latach własnej pracy, przebywania w przestrzeniach energetyczno-duchowych i doświadczenia zebranego, zgromadzonego i nabytego podczas warsztatów oraz sesji, mam przyjemność podzielić się z Państwem tym doświadczeniem.
Zapraszam do udziału w I edycji szkolenia Terapeutów Ustawień Systemowych 2021/2022.”

Adam Muzyka

SZKOŁA TERAPEUTÓW USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

Szkoła Terapeutów Ustawień Systemowych to szkoła, która przygotowuje Terapeutów, którzy uzdrawiają ciało i relacje z poziomu Świadomości i ruchu Ducha. Dzięki uczestnictwie w zajęciach mają Państwo okazję poznaćswoją wewnętrzną moc i dar, ucząsię widzieć i odczuwać Rzeczywistość w wielu wymiarach oraz poziomach, w jakich istnieje i funkcjonuje człowiek.

Poprzez własne doświadczenie i transformację przyszli Terapeuci uczą się uzdrawiać przestrzenie choroby, porządkować relacje i harmonizować aspekty osoby, docierając do źródeł powstania zakłócenia, poruszając się w Przestrzeni i Czasie.

Ustawienia Systemowe – Kurs

Ustawienia Systemowe to praca w Polu osobistym lub rodowym osoby. Bez zmiany zapisów pamięci Pola pozostają w nim ślady choroby lub problemu. Wtedy pomimo leczenia czy terapii choroba lub problem powracają. Jako TerapeuciUstawień Systemowych nauczą się Państwo układać energetykę w przestrzeniach życiowych człowieka, zmieniać zapisy w pamięci Pola osobistego i rodzinnego. Dowiedzą się, jak ulepszać informacje przekazywane poprzez Pole potomkom i innym ludziom, co tworzy lepszą przyszłość i zapobiega ponownemu przeżywaniu chorób. Absolwenci szkoły Terapeutów pomogą, zmieniać zapisy w pamięci komórkowej ciała, wpływać na myśli i przekonania mające znaczenie dla ekspresji genów, a nawet zmianę samego DNA człowieka.

W Szkole Terapeutów Ustawień Systemowych przyszli Terapeuci zdobywają wiedzę łączącą tradycje szamanizmu ze współczesnymi badaniami i odkryciami z zakresu fizyki kwantowej, epigenetyki czy neurobiologii.

Uczą się Państwo praw i zasad wpływających na porządek i harmonię w życiu człowieka, dowiadują się, co narusza dynamiczną równowagę Systemów, poznają działania sił równoważących oraz język traum transgeneracyjnych i wczesnodziecięcych.

Uczestnicy szkoły budują swoją świadomość jako Terapeutów poprzez zrozumienie i poznanie teorii, ale przede wszystkim poprzez doświadczanie i pracę w przestrzeni osobistej w trybie warsztatowym. Swoje umiejętności rozwijająpraktycznie, prowadząc samodzielnie prace pod okiem i superwizją Prowadzących.

Dobry Terapeuta Ustawień Systemowych

 • podąża po subtelnych śladach chorób i wzorców relacji w Polu osobistym i rodowym, docierając do ich źródeł
 • doskonali umiejętność diagnozowania
 • rozpoznaje dynamiki związane z daną chorobą, sytuacją lub relacją osoby
 • potrafi budować relację terapeutyczną, opartą na życzliwości i akceptacji poza kategorią dobra i zła i w poszanowaniu każdego członka systemu rodzinnego
 • tworzy bezpieczną przestrzeń, w której mogą się ujawniać i transformować traumy zapisane w Polu systemu rodzinnego i pamięci komórkowej
 • układa energetykę w przestrzeniach życiowych swoich i osób, którym pomaga
 • wchodzi w Przestrzenie duchowe i uruchamiania działania duchowe
 • dba o energetyczne BHP prowadzonych sesji i prac.

Misja

Naszą misją jest przygotowanie do roli Terapeuty świadomego siebie, swojego człowieczeństwa i dziedzictwa. Terapeuty, który widzi człowieka w jego ISTOCIE – Ciało, Umysł, Świadomość i Duszę. Wprowadzającego porządek w relacje i harmonizującego aspekty człowieka z poziomu Ducha, Duszy i Ciała.

„Nie jesteśmy ludzkimi istotami odbywającymi duchową podróż. Jesteśmy istotami duchowymi odbywającymi ludzką podróż” – Pierre Teilhard de Chardin

Szkolenie Ustawień Systemowych to zaproszenie, aby wyruszyli Państwo w tę cudowną podróż zgłębiania swojej Świadomości. Tylko poprzez własne doświadczenie, integrację i zmianę dynamiki jesteściew stanie obserwować skutki traum osobistych i międzypokoleniowych u innych. Skoro tu trafiliście, to zapewne zadajecie sobie Państwo pytania: Kim jestem? Skąd przyszedłem? Dokąd podążam? Jaki dar wnoszę w Pole ludzkości i Ziemi?

Przejdziecie Państwo pełny i głęboki proces transformacji swojej Istoty: od osoby odtwarzającej schematy i przekonania z systemu rodzinnego do kreatywnego i uważnego życia. W ten sposób będziecie mogli towarzyszyć przemianie drugiego człowieka.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, JAKIE ZYSKACIE PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

 • Świadomość praw, sił organizujących systemy, w jakich funkcjonuje człowiek
 • Wiedza na temat splątania kwantowego międzypokoleniowego (bezczasowe i „bezprzestrzenne” połączenia pomiędzy ludźmi i cząsteczkami)
 • Wiedza na temat tego, jak świadomość wpływa na ekspresję genów i funkcjonowanie organizmu
 • Zrozumienie wpływu i skutków epigenetycznego dziedziczenia
 • Odkrycie własnych predyspozycji i specyfiki pracy w Polu
 • Zyskanie siły i mocy tworzenia życia przez łączenie myśli i emocji
 • Rozwijanie swojego daru jasnowidzenia oraz umiejętności podążania za subtelnym ruchem energii w ciele i przestrzeniach życiowych człowieka
 • Zyskanie wewnętrznej spójności między podświadomością i świadomością
 • Doświadczenie możliwości, jakie daje tzw. medycyna energetyczna

Semestr 1 – Kim JESTEM?

01–03.10.2021 Kontakt z samym sobą

19–21.11.2021 Wyobrażenia vs. rzeczywistość

17–19.12.2021 Wewnętrzny konflikt – Światło i Cień

21–23.01.2022 System Rodowy – bez korzeni nie ma skrzydeł

Semestr 2 – JA WIELOWYMIAROWY

25–27.02.2022 Zdrowie vs. choroba

18–20.03.2022 Dzieciństwo

08–10.04.2022 Ojcostwo i macierzyństwo

13–15.05.2022 Zniewolenie vs. wolność

Semestr 3 – JA TERAPEUTA

10–12.06.2022 Kobieta i mężczyzna 

08–10.07.2022 Religia vs. duchowość

02–04.09.2022 Życie i śmierć

31.09–02.10.2022 Praca, firma, pieniądze

Egzamin końcowy zakończony wydaniem CERYTFIKATU Szkoły Terapeutów OdNowa – Centrum Kształcenia Ustawicznego / 28–30.10.2022

Obóz ustawieniowy / 31.07–06.08.2022


 

Informacje i zapisy:

Szkoła Terapeutów OdNowa

al. Zwycięstwa 46/1, 80-213 Gdańsk

tel. (+48) 509 614 409

e-mail: sekretariat@odnowacentrum.pl

Zapytaj o możliwości uzyskania dofinansowania na kurs zawodowy.

Więcej informacji uzyskasz TUTAJ