O NAS

MADARY AM Adam Muzyka

MADARY AM to przestrzeń, w której POMAGAMY rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Znajdziesz tu , wsparcie w uporządkowaniu swoich osobistych relacji, również tych z samym sobą. Zyskasz inspirację do rozwoju i zmiany. Pracujemy w oparciu o Ustawienia Systemowe, metodę którą każde z nas indywidualnie rozwija. Prowadzimy sesje grupowe i indywidualne, łącząc podczas terapii to co materialne i duchowe, to co świadome i podświadome, w jedną spójną całość. Dzięki temu już wiele Osób realnie poprawiło jakość swojego życia, zdrowia, związku czy firmy.

Adam Muzyka

Założyciel i właściciel MADARY AM
Współzałożyciel Uczelni Świadomego Terapeuty 38 oraz Kliniki 89
Terapeuta Ustawień Systemowych
Bioenergoterapeuta Naturopata

Instruktor Pedagogiczny Praktycznej Nauki Zawodu

W swoim życiu i w pracy kieruje się maksymą „żyj w zgodzie ze sobą”. Wieloletni praktyk pracy w przestrzeniach Energii. harmonizuje człowieka i jego życie przez pryzmat całej Istoty: Ciała, Umysłu, Świadomości, Duszy i Ducha. Jest osobą o wyjątkowo głębokich wglądach, z darem jasnowidzenia – postrzega Rzeczywistość w jej wielu wymiarach i poziomach. Poprzez pracę w przestrzeni energii duchowej, pomaga osadzić się w ziemskich realiach własnego życia lub biznesu.

Pracuje przede wszystkim metodą Ustawień Systemowych. Prowadzi superwizje, warsztaty grupowe, konsultacje i sesje indywidualne. Podejmuje prace dotyczące skomplikowanych lub mocno ukrytych zależności, uwikłań i problemów życiowych mających swoje źródło w przeżyciach Osobistych, losach Rodowych lub doświadczeniach Reinkarnacyjnych. Zajmuje się oczyszczaniem energetycznym osób, domów, firm z klątw, uroków, złorzeczeń.

Jego prace mają bardzo szerokie spektrum oddziaływania, ponieważ swoją pracą uruchamia zmiany zapisów Pola systemów rodzinnych, firm czy nawet całych społeczności. Pracuje z problemem lub chorobą u ich źródła, a są to nierzadko wydarzenia, rytuały, religie czy eksperymenty, które miały miejsce kilkaset, a nawet tysiące lat temu. Odsłaniają się przy nim również naruszenia i powiązania ze Światem Zwierząt, Roślin czy Innymi cywilizacjami.

Od wielu lat tworzy MADARY AM, przestrzeń w którym znajdziesz pomoc w trudnych sytuacjach, nauczysz się budowania zdrowych relacji i dobrze prosperującego biznesu, rozwiniesz Świadomość, pogłębisz rozumienie siebie i praw otaczającego świata, zaczniesz twórczo wyrażać siebie i swoje emocje.

Jest również współtwórcą Uczelni Świadomego Terapeuty 38 i Kliniki 89 w Gdańsku, gdzie dzieli się swoją wiedzą i kształci umiejętności przyszłych terapeutów w zakresie pracy wglądem, jasnowidzenia i pracy w przestrzeni Energii.


Specjalizacja Adama

Kościół i religie – ich ukryte motywy i skutki ograniczające naturę człowieka,
Inne Cywilizacje – badanie wpływu na ludzkość i wzajemne powiązania,
Imiona i Nazwiska – odkrywanie i transformacja znaczenia i wpływu na życie,
Nazwy firm – odkrywanie i transformacja znaczenia i wpływu na biznes
Uzdrawianie – energetyczne i duchowe Ciała i Psychiki poprzez pracę z pamięcią i dynamiką ukrytą w narządach, organach procesach, mózgu i układzie nerwowym
Przestrzenie Życiowe i Energetyka Człowieka – przywracanie poprawności ustawień energetycznych w sytuacjach życiowych (zdrowie, praca, rodzina itp.) oraz w przestrzeni układu energetycznego człowieka (czakry)
Zniewolenie – ujawnianie dynamik zniewolenia od przekonań, idei, dogmatów, manipulacji i wyrachowania, które od pokoleń ograniczają człowiekowi dostęp do naturalnych predyspozycji, osobistej wolności i woli.

Małgorzata IRI Jakubowska

Terapeutka Ustawień Systemowych
Wykładowca na Uczelni Świadomego Terapeuty 38
Bioenergoterapeutka
Instruktorka Pedagogiczna Praktycznej Nauki Zawodu

Małgorzata IRI pomaga przywrócić naturalną witalność i energetykę oraz zrozumieć wpływające na nas zależności. Dzięki temu możemy tworzyć życie, zamiast być jego biernym odbiorcą. Poprzez dar jasnowidzenia i jasnoodczuwania uzdrawia relacje rodzinne i kontakt z samym sobą, uczy korzystać z pamięci doświadczeń Rodowych, Inkarnacyjnych, i rozwijania własnej Intuicji. Pomaga rozwijać osobistą wolność wyboru i siłę tworzenia myślą i emocją.

Pracuje holistycznie, ponieważ Ciało-Umysł-Duch przenikają się wzajemnie, tworząc niepowtarzalną Istotę, jaką jest każdy człowiek. W pracy terapeutycznej łączy Ustawienia Systemowe, elementy pracy z traumą oraz narzędzia i techniki zaczerpnięte z nurtów psychoterapii opartych na uważności i współczuciu. Ma dużą uważność na skutki traumy osobistej lub odziedziczonej po przodkach na naszą integrację JA. Wiele osób niosąc skutki i emocjonalne schematy tamtych wydarzeń funkcjonuje w wewnętrznym konflikcie lub specyficznym oddzieleniu, co ogranicza jakość życia i możliwości przejawienia zmiany. Inspiruje się doświadczeniami neuronauki i terapiami w zakresie pracy z traumą.

Prowadzi warsztaty, kursy rozwojowe, sesje indywidualne. Jest Wykładowcą na Uczelni Świadomego Terapeuty 38, gdzie uczestniczy w kształceniu Terapeutów Ustawień Systemowych i Holistycznych.

Ustawienia Systemowe pojawiły się w życiu Małgorzaty po raz pierwszy w 2000 roku na sesjach i warsztatach u Haliny Weigner. Fascynacja tym sposobem rozwiązywania problemów i postrzegania świata pozostała w niej do dziś. W 2015 r. ukończyła roczne szkolenie w Instytucie Ustawień Systemowych w Warszawie, i od tego czasu prowadzi samodzielną praktykę.
Jest magistrem ekonomii i przez wiele lat rozwijała się zawodowo jako menadżer średniego i wyższego szczebla w branży finansowo-ubezpieczeniowej. W centrum jej zainteresowania od początku był Człowiek i jego dobrostan, dlatego ostatecznie skierowała się na tę drogę rozwoju zawodowego.

W dbałości i swój rozwój w 2021 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku „Uważność i Współczucie. Podstawy Badania Psychoterapia”. Dzięki temu poznała psychoterapie oparte na uważności m.in. Mindfulness-Based Therapies (MBT) , 3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)). Wybrane narzędzia i techniki tych nurtów stosuje w gabinecie m.in. uspokajanie natłoku myśli, praktyki oddechowe, regulowanie i równoważenie emocji, budowanie bezpieczeństwa w sobie, praktyki uważności, wzbudzanie współczucia.


Specjalizacja Małgorzaty IRI

Kobiecość
Pełnia siebie w uzyskaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości
Akceptacja i troska o ciało i poprzez ciało, zaburzenia odżywiania, choroby
Systemowa praca nad harmonizowaniem Ciała, Umysłu, Serca i Emocji

Seksualność
Seksualność i zdolność odczuwania przyjemności i radości w życiu
Integrowanie JA po skutkach traum związanych z naruszaniem granic oraz seksualnych
Praca z tym, co pamięta Ciało a ogranicza doświadczanie orgazmu

Partnerstwo
Relacje partnerskie
Praca w przestrzeni zdrad i rozwodów
Systemowa praca nad jakością Kobiety lub Mężczyzny oraz związku

Rodzicielstwo
Relacje rodzice-dzieci
Jakość macierzyństwa / ojcostwa i naszej roli matki / ojca
Odciążanie dzieci z uwikłań w skutki traum i wydarzeń rodzinnych i rodowych

Kreatywność
Osobista przedsiębiorczość w życiu osobistym pracy i finansach
Relacje w przestrzeni zawodowej i biznesowej
Urzeczywistnianie marzeń – uczenie się stosowania zasad rezonansu i świadomego zarządzania energią myśli, słów i emocji w kreowaniu.