Prowadzący

Adam Muzyka

Założyciel i właściciel MADARY AM
Współzałożyciel Uczelni Świadomego Terapeuty 38 oraz Kliniki 89
Terapeuta Ustawień Systemowych
Bioenergoterapeuta Naturopata
Instruktor Pedagogiczny Praktycznej Nauki Zawodu

Patrzy na człowieka i harmonizuje jego życie przez pryzmat całej jego Istoty: Ciała, Umysłu, Świadomości, Duszy i Ducha. Poprzez pracę w przestrzeni energii duchowej, pomaga osadzić się w ziemskich realiach własnego życia lub biznesu. Jest to osoba o wyjątkowo głębokich wglądach, z darem widzenia Rzeczywistości w wielu wymiarach i na wielu poziomach. Zajmuje się oczyszczaniem energetycznym osób, domów, firm z klątw, uroków, złorzeczeń.

Specjalnością Adama są:

Ustawienia systemowe,
Kościół i religie – ich ukryte motywy i skutki ograniczające naturę człowieka,
Inne Cywilizacje – badanie wpływu na ludzkość i wzajemne powiązania,
Imiona i Nazwiska – odkrywanie i transformacja znaczenia i wpływu na życie,
Uzdrawianie – energetyczne i duchowe Ciała i Psychiki poprzez pracę z pamięcią i dynamiką ukrytą w narządach, organach procesach,
Przestrzenie Życiowe – przywracanie poprawności ustawień energetycznych,
Zniewolenie – ujawnianie dynamik zniewolenia od przekonań, idei, dogmatów, manipulacji i wyrachowania, które od pokoleń ograniczają człowiekowi dostęp do naturalnych predyspozycji, osobistej wolności i woli.

Jego prace mają bardzo szerokie spektrum oddziaływania, swoją pracą uruchamia zmiany zapisów Pola systemów rodzinnych, firm czy nawet całych społeczności. Pracuje z problemem lub chorobą u ich źródła, a są to nierzadko wydarzenia, rytuały, religie czy eksperymenty, które miały miejsce kilkaset, a nawet tysiące lat temu. Odsłaniają się przy nim również naruszenia i powiązania ze Światem Zwierząt, Roślin czy innymi cywilizacjami.

W swoim życiu i w pracy kieruje się maksymą „żyj w zgodzie z sobą”. Od wielu lat tworzy MADARY AM, ośrodek w którym znajdziesz pomoc w trudnych sytuacjach, nauczysz się budowania zdrowych relacji i dobrze prosperującego biznesu, rozwiniesz Świadomość, pogłębisz rozumienie siebie i praw otaczającego świata, zaczniesz twórczo wyrażać siebie i swoje emocje. Po to, byś mógł ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA.

Małgorzata IRI Jakubowska

Terapeutka Ustawień Systemowych
Wykładowca na Uczelni Świadomego Terapeuty 38
Bioenergoterapeutka
Instruktorka Pedagogiczna Praktycznej Nauki Zawodu

Małgorzata prowadzi sesje indywidualne i grupowe (warsztaty) metodą Ustawień Systemowych (wg Ustawień Rodzinnych Berta Hellingera). Ukończyła w 2015 r. roczne szkolenie w Instytucie Ustawień Systemowych w Warszawie, i od tego czasu prowadzi samodzielną praktykę. Jednak Ustawienia Systemowe pojawiły się w życiu Małgorzaty po raz pierwszy w 2000 roku na sesjach i warsztatach u Haliny Weigner. Fascynacja tym sposobem rozwiązywania problemów i postrzegania świata pozostała w niej do dziś.
Ustawienia Systemowe pomagają dostrzec i zmienić schematy, przekonania lub wzorce rodzinne, którymi podświadomie kierujemy się w swoich życiowych wyborach, a które mają swoje źródło w Systemie Rodowym. To również dotarcie do naszej nieuświadomionej lojalności wobec losów osób żyjących przed nami, które powtarzamy w swoim życiu. To spojrzenie na to, co stoi za naszym problemem, trudnością, chorobą, by można było przyjąć rozwiązanie. Obecnie w swojej pracy Małgorzata łączy Ustawienia Systemowe, elementy pracy z traumą oraz narzędzia i techniki zaczerpnięte z nurtów terapii opartych na uważności i współczuciu.

Obszary, w których pomaga Małgorzata:

  • Relacje rodzinne: rodzice-dzieci, macierzyństwo, ojcostwo
  • Akceptacja i troska o ciało i poprzez ciało, zaburzenia odżywiania, choroby
  • Relacje partnerskie i kobiecość (męskość)
  • Seksualność i zdolność odczuwania przyjemności i radości w życiu
  • Osobista przedsiębiorczość w pracy i finansach
  • Pełnia siebie w uzyskaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości
  • Urzeczywistnianie marzeń – wzmacnianie pola rezonansowego własnych życzeń, myśli i pragnień (tzw. prawo przyciągania).

Małgorzata pracuje również w przestrzeni wczesnej traumy, gdzie wskutek wydarzeń lub deficytów w relacji z pierwszymi opiekunami, pozostajemy zatrzaśnięci w schematach reagowania emocjonalnego i zmienionego postrzegania rzeczywistości. Człowiek po takich doświadczeniach funkcjonuje tak, jak gdyby poszczególne części jego osobowości działały oddzielone od siebie. W późniejszym życiu ten sposób funkcjonowania przestaje chronić, a osłabia naturalną witalność i zdolność przejawiania oczekiwanych zmian w życiu i relacjach.
Cały czas dba o swój rozwój, dlatego ukończyła w 2021 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku „Uważność i Współczucie. Podstawy Badania Psychoterpaia”. Dzięki ukończeniu programu pozyskała i wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności, a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia. Zapoznała się z metodami terapeutycznymi opartymi na uważności (MBT, Mindfulness-Based Therapies) oraz metodami odwołującymi się do nich (3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)). Wybrane narzędzia i techniki tych nurtów terapii włączyła do swojej praktyki (m.in. uspokajanie natłoku myśli, praktyki oddechowe, regulowanie emocji, budowanie bezpieczeństwa w sobie, praktyki uważności, wzbudzanie współczucia wobec samego siebie czy integracja JA ( moja tożsamość i poczucie własnej wartości). W swojej pracy inspiruje się doświadczeniami neuronauki i terapiami w zakresie pracy z traumą, m.in. terapią P. Levina Somatic Expierence i metodą Ustawień Intencji w odniesieniu do traum prenatalnych, wczesnodziecięcych F. Rupperta.

Facebook: www.facebook.com/iriUSTAWIENIASYSTEMOWE

Małgorzata Brzoza

Numerolog

Numerolog, autorka wielu książek w tym Słownika Dobrych Słów, Słownika Uczuć i Emocji oraz czterech

specjalistycznych książek o numerologii: polski Numerologiczny Słownik Imion, Esencja Numerologii, Numerologia Związków (w tym Bajki Ezoteryczne), Numerologia Kody Reinkarnacji – klucz do poprzednich wcieleń, Joisan siostra aniołów a także czeskiego Numerologicznego Słownika Imion XXI wieku.

Autorka znana jest słuchaczom z licznych audycji radiowych i telewidzom z wystąpień w TVP 2, TVN, TVS, gość ITV, gość festiwalu dla kobiet Progesteron – Dojrzewalnia Róż. Autorka licznych artykułów prasowych o numerologii, werbalizacji pozytywnej i apokryfach chrześcijańskich oraz szeroko pojętych wyższych, duchowych wartościach uniwersalnych.

Od 2000 roku prowadzi liczne kursy i wykłady w zakresie Numerologii Karmicznej. Kursy i warsztaty z numerologii pitagorejczyków, opartej na wcześniejszych naukach platońskich. Uprawia numerologię humanistyczną, wyspecjalizowaną w psychoanalitycznym zrozumieniu nawyków człowieka, wyniesionych z dzieciństwa i poprzednich inkarnacji. Specjalizuje się w interpretacji lekcji z poprzednich żywotów, zapisanych w dacie urodzenia imionach i nazwiskach, zaplanowanych na aktualne życie dla konkretnej osoby. Uczy odczytywać karmę osobistą i dziedzictwo karmy rodu.

Ukazuje nowatorskie i wyjątkowo trafne interpretacje numerologiczne o głębokich walorach psychoterapeutycznych.

Konstruuje Pseudonimy Wzmacniające poprzez które, każdy człowiek może uruchomić dodatkowe możliwości realizacji swoich talentów i planów.

Prowadzi warsztaty pozytywnej werbalizacji. Zajęcia motywacyjne oparte o zrozumienie siebie i innych. Jest urodzoną duszą artystyczną, autorką wierszy, tekstów śpiewanych, grafik, zdjęć, fotoklipów, obrazów olejnych i rysunków.

Wyróżniona odznaczeniem Piramida Słońca przyznawane przez polski periodyk ezoteryczny „Nieznany Świat”. Nazwana przez prasę „Pierwszą Damą Polskiej Numerologii”.

Warsztat pracy autorki powstał poprzez lata praktyki i samodzielnego poznawania świata na bazie osobistych przeżyć i doświadczeń wychodzenia z ciała, wędrówek poza planetę a także poprzez doświadczenia w technikach: Rebirtning i Regresing. Oraz wiedzy nabytej po szkoleniach i nieustannej praktyki od 1992 roku po dziś, w zakresie: 3 stopien Metody Silvy, 3 stopień Reiki, masażu, konchowania, podstaw rediestezji, podstaw Theta Thealing, Yoga Yjengar’a pod skrzydłami Bożeny Ostrowskiej, taniec improwizowany, śpiew klasyczny, biały, alikwotowy, koloroterapia, praca z Aniołami, energoterapia, hipnoza zaawansowana.

„Mój rozwój wiedzy numerologicznej wzrasta wraz z każdym kolejnym spotkaniem z klientem i z uczniami, oni są dla mnie najlepszymi nauczycielami.” Na początku swojej drogi ukończyła szkolenia z numerologii karmicznej u Natalii Czarmińskiej i poznała system Gladys Lobos, uczyła się w oparciu o nauki Gurdźijewa i Uspieńskiego, pracuje jednak na podstawach numerologii karmicznej i na bazie wieloletnich osobistych doświadczeń w pracy ze sobą i z ludźmi. Samoobserwacja. Samodoskonalenie. Nieustanna i codzienna modlitwa poza religijna, medytacje dynamiczne, praca z dźwiękiem archaicznym i magiczną stroną ludzkich emocji, to wszystko wciąż jest aktywne, dzieje się i odkrywa nowe horyzonty poznania i doświadczenia. Tym wszystkim autorka dzieli się ze swoimi uczniami i na tej bazie udziela konsultacji. Dlatego jest doskonałym nauczycielem i wyjątkowym life coachem.

Małgorzata Brzoza Numerolog www.numerolog.net