Szkoła Ustawień Systemowych AM w Jasnowidzeniu

      Możliwość komentowania Szkoła Ustawień Systemowych AM w Jasnowidzeniu została wyłączona

roczny kurs zawodowy Uczelni Świadomego Terapeuty 38

prowadzi: Adam Muzyka i Małgorzata IRI Jakubowska

start 5 edycja: WIOSNA 2025
4 edycja rozpoczęła się 5 kwietnia 2024


Wyobraź sobie własną PEŁNIĘ pracy w przestrzeniach energii. Od poznania naturalnych praw przepływu energii, po praktyczną umiejętność ich stosowania, aż do świadomego nadania ruchu energii i bezpiecznego poruszania się w Przestrzeniach energetyczno-duchowych.
Taką możliwość oferuje kurs – Ustawienia Systemowe w Jasnowidzeniu.

UZDRAWIANIE poprzez ŚWIADOMOŚĆ

Świadoma Jaźń = Świadomy Umysł = Świadomy Terapeuta


Naszym celem jest wykształcenie świadomych terapeutów, którzy będą w PEŁNI przygotowani do prowadzenia Ustawień Systemowych w jasnowidzeniu oraz wszelkich innych prac w przestrzeni energii.

Jako jedni z nielicznych uczymy JASNOWIDZENIA oraz zasad i BHP poruszania się w Przestrzeniach energetyczno-duchowych.

Przez 12 miesięcy będziemy wspólnie pracować nad osobistą przepustowością kanału duchowo-energetyczo-fizycznego. To całoroczny proces osobistej transformacji, który wymaga pełnego zaangażowania się dla uzyskania świadomego efektu. Kurs daje dostęp do niecodziennej wiedzy (nigdzie indziej niepublikowanej), ale to praktyka i codzienny trening duchowo-energetyczny zamienia tę wiedzę na nawyki i umiejętności ugruntowane w Ciele i Umyśle. Dzięki temu staje się możliwe samodzielne prowadzenie praktyki terapeutycznej opartej na metodzie Ustawień Systemowych oraz Jasnowidzeniu. Niemożliwe staje się możliwe.


Formy jasnowidzenia, z jakimi będziesz mógł spotkać się podczas Kursu

JASNOWIDZENIE
JASNOSŁYSZENIE
JASNO
ROZPOZNANIE
JASNOWIEDZENIE
JASNO
ODCZUWANIE

Wzrastająca w tym procesie Świadomość przełoży się na:

 • osobistą moc w działaniu, czyli realny efekt i trwałość wprowadzanej u klienta/pacjenta zmiany
 • głębokość i zakres prowadzonych prac
 • umiejętność prowadzenia prac na wielu poziomach (tzn. prace rozbudowane o wiele wątków)
 • umiejętność prowadzenia prac wielowymiarowych
 • umiejętność prowadzenia pracy w jasnowidzeniu we własnych
 • przestrzeniach energetyczno-duchowych
 • kontakt z Polem, Przestrzeniami i energią
 • umiejętność czytania informacji napływających z Pól czy podpowiedzi przychodzących z Przestrzeni duchowych.

PODCZAS KURSU POZNASZ M.IN.

 • zasady przepływu energii
 • zasady poruszania się w Polu i w Przestrzeni
 • zasady prowadzenia prac Rodowych i Reinkarnacyjnych
 • różne rodzaje jasnowidzenia: jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnorozpoznanie, jasnowiedzenie i jasnoodczuwanie
 • własną specyfikę jasnowidzenia i sposoby rozwijania tej umiejętności
 • zasady wypracowywania dobrej jakości we własnych kanałach przepustowości energetyczno-duchowej
 • główne dynamiki systemowe związane m.in. z chorobami, związkami, relacjami i rolami w rodzinie, w pracy zawodowej oraz we współczesnej duchowości
 • zasady tworzenia, organizowania i rozwijania firm w ujęciu systemowym
 • zasady wyceny wartości swoich produktów i usług w oparciu o wymianę energetyczną
 • narzędzia do pracy własnej i wspierające pracę terapeutyczną

Zwracamy szczególną uwagę na wypracowanie punktu skupienia uwagi.


Najszerszy program Ustawień Systemowych w Polsce


NAUKA OBEJMUJE

 • wykłady z wiedzą z zakresu Ustawień Systemowych w przestrzeni Rodowej, Reinkarnacyjnej i Osobistej oraz Jasnowidzenia
 • ćwiczenia i doświadczanie uzyskanej wiedzy m.in. poprzez udział w ustawieniach archetypowych i modelowych
 • roczny indywidualny proces transformacji obciążeń w zasoby, prowadzony w formie warsztatowej
 • roczny trening duchowy m.in. poprzez comiesięczne prace domowe
 • praktyczną naukę zawodu zorganizowaną w formie praktyk wyjazdowych
 • możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach prowadzonych przez Wykładowców (dla osób z zagranicy dostępna jest również forma udziału online)

NA KURSIE NAUCZYSZ SIĘ

 • docierać do specyficznych źródeł chorób lub problemów życiowych
 • diagnozować uwikłania i blokady związane z chorobą lub problemem w przestrzeni duchowej
 • pracować w przestrzeni Duszy i Serca
 • poprawności w poruszaniu się w przestrzeniach energetyczno-duchowych
 • domykania przestrzeni oraz prac systemowych i osobistych
 • prowadzić prace Ustawień Systemowych na poziomie osobistym, rodowym i reinkarnacyjnym
 • tworzyć wzmacniające węzły energetyczne
 • pracować ze snami
 • wspierać rozwój świadomości i tworzyć warunki szeroko pojętego zdrowia
 • budować relację terapeutyczną, opartą na życzliwości i akceptacji – poza kategorią dobra i zła oraz w poszanowaniu każdego Istnienia
 • dbać o energetyczne BHP własne, klientów/pacjentów oraz prowadzonych prac
 • poprowadzić autosuperwizję sesji i warsztatów
 • radzić sobie z zagrożeniami i własnymi uwarunkowaniami w przestrzeni pracy terapeutycznej
 • jak postępować w przypadku niestandardowych sytuacji z klientem/pacjentem podczas sesji indywidualnej lub warsztatu Ustawienia Systemowego
 • panować nad swoimi przestrzeniami życiowymi.
12 MIESIĘCY NAUKI

Ponad 312 godzin nauki i praktyk.
Raz w miesiącu spotykamy się
od piątku do niedzieli

WIDZIMY SIĘ W REALU

Kurs odbywa się stacjonarnie w
Uczelni Świadomego Terapeuty 38
Gdańsk – Al. Zwycięstwa 46/1

ZAŚWIADCZENIE CKU

Otrzymasz dyplom zawodowy wystawiony przez UST38 i zaświadczenie od Centrum Kształcenia Ustawicznego, potwierdzające nabyte kompetencje

KAMERALNA GRUPA

Pracujemy w grupach kilku-kilkunastu osób.
Dzięki temu pracujemy z uwagą na indywidualny proces każdego Studenta.


TO CO WYRÓŻNIA NASZ KURS:

kształcimy kompetentnych Terapeutów, którzy po zakończeniu programu mogą bez obaw i z naszą pełną rekomendacją prowadzić własne praktyki.

 • Program nauki Ustawień Systemowych rozszerzony o podstawy Jasnowidzenia
 • Nauka z praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach
 • Zakres wiedzy Wykładowców pozwala na poruszanie się w bardzo szerokich pasmach:
 • od przestrzeni Duszy do Przestrzeni duchowych i energetycznych człowieka
 • od relacji ze światem Roślin i Zwierząt, Naturą i planetą Ziemia, ogólnoświatowych ideologii, spotkań z innymi cywilizacjami, rytuałami starożytnych cywilizacji, wielopokoleniowymi klątwami i przekonaniami,
 • poprzez relacje i wydarzenia rodzinne, reinkarnacyjne i osobiste,
 • do traum prenatalnych i wczesnodziecięcych, integracji wewnętrznych osobowości, pracy z podświadomym umysłem i pracy na poziomie organów i procesów ciała czy chorób.
 • Praca i Nauka w połączeniu energii Męskiej i Kobiecej – Adam i Małgorzata łączą sobą kobiece i męskie tradycje uzdrawiania duchowego i medycyny energetycznej.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

 • Prace tematyczne rocznego procesu transformacji prowadzone są indywidualnie dla każdego Studenta (nie omawiamy ogółu, ale pracujemy na realnych przypadkach dotyczących Studentów, aby móc uczyć się na konkretnych przykładach).
 • Podczas prac warsztatowych rocznego procesu transformacji Wykładowca dobiera wglądowo reprezentantów; dzięki temu wszyscy pracują dla siebie nawzajem i jednocześnie w swoich przestrzeniach osobistych.

MENTORING

 • Każdy Student otrzymuje dostęp do dedykowanej grupy mentoringowej prowadzonej na Facebooku przez Wykładowców; Absolwenci zachowają dostęp do grupy.
 • Koncentrujemy się na praktycznej nauce zawodu, tak aby jeszcze w trakcie trwania kursu Studenci mogli rozpocząć własną praktykę terapeutyczną (konsultacje lub warsztaty).

Przeprowadzimy superwizję prowadzonych przez Studenta konsultacji lub warsztatów Ustawień Systemowych, które odbędą się ramach nauki, podczas trwania kursu.

MODUŁY

Semestr 1 – Kim JESTEM? – 104H

Kontakt z samym sobą

Wyobrażenia vs. Rzeczywistość

Wewnętrzny konflikt – Światło i Cień

System Rodowy

Semestr 2 – JA WIELOWYMIAROWY – 104H

Zdrowie vs. Choroba

Dzieciństwo

Ojcostwo i macierzyństwo

Zniewolenie vs. Wolność

Semestr 3 – JA TERAPEUTA – 104H

Kobieta i mężczyzna

Religia vs. Duchowość

Życie i Śmierć

Praca, firma, pieniądze


PROGRAM WZBOGACILIŚMY O:

 • pracę z systemem energetycznym człowieka (czakry)
 • pracę z imionami i nazwiskami autorską metodą Adama Muzyka
 • przyjęciem Życia i tego co Możliwe (zasoby i postawa terapeuty)
 • stawanie do Życia z własnym wpływem i odpowiedzialnością
 • współczesne rozumienie duchowości i budowanie wewnętrznego autorytetu
 • systemowa praca z traumą
 • ustawienia okresu prenatalnego (poczęcie/ ciąża, poród)
 • praca z intencją (systemowa integracja JA)
 • integrację własnej Istoty na poziomie: Ciało, Umysł, Dusza, Emocje
 • pracę metodą Efekt Postawy w odniesieniu do przyszłego Terapeuty

Podczas kursu prowadzimy dodatkowe prace w zakresie:

 • systemowego równoważenia półkul mózgowych
 • jakości energetycznej naszych słów i myśli
 • nazwy firmy, jej potencjałów lub doenergetyzowania
 • osobistej zdolności do zarabiania pieniędzy
 • osobistej zdolności do kochania i bycia kochanym
 • osobistej zdolności do tworzenia spełnionych związków
 • osobistej zdolności do zarabiania pieniędzy
 • poprawności wyceny swoich sesji i warsztatów
 • spotkania z Przeznaczeniem, Polem lub Rzeczywistością
 • pracę z klątwami, przekleństwem
 • pracę z piekłem i niebem rodowym i osobistym
 • wygaszania osobistej dynamiki sprawca-ofiara

Adam Muzyka twórca autorskiego programu Terapeuta Ustawień Systemowych w Jasnowidzeniu. Mistrz naturoterapii i bioenergoterapii, Jasnowidz i Terapeuta Ustawień Systemowych z wieloletnim doświadczeniem. Instruktor pedagogiczny praktycznej nauki zawodu. Prowadzi warsztaty, konsultacje i superwizje pracy terapeutycznej. Podejmuje prace dotyczące skomplikowanych lub mocno ukrytych zależności, uwikłań i problemów życiowych mających swoje źródło w przeżyciach Osobistych, losach Rodowych lub doświadczeniach Reinkarnacyjnych. Podczas kursu dzieli się wiedzą, która nie jest łatwo dostępna, a w niektórych aspektach jest wręcz unikatowa.
Współzałożyciel Uczelni Świadomego Terapeuty 38 oraz Kliniki 89.
Właściciel Madary AM.

mgr Małgorzata IRI Jakubowska Wykładowca kursu Terapeuta Ustawień Systemowych w Jasnowidzeniu. Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku „Uważność i Współczucie. Podstawy Badania Psychoterapia”. Instruktorka pedagogiczna praktycznej nauki zawodu. Podczas kursu przybliża Studentom metodę Ustawień Systemowych, pomaga zrozumieć procesy zachodzące w Polu i dynamiki w przestrzeniach duchowych i życiowych. Uczy podstaw pracy z traumą i systemowego ujęcia relacji podczas pracy z drugim człowiekiem..

Małgorzata jest Terapeutką Ustawień Systemowych i bioenergoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem i dużą Intuicją. W pracy łączy Ustawienia Systemowe, elementy pracy z traumą oraz narzędzia i techniki zaczerpnięte z nurtów psychoterapii opartych na uważności i współczuciu. Prowadzi autorskie warsztaty Systemowej Integracji JA. Pracuje z kobiecością, seksualnością, skutkami traum relacyjnych i wewnętrznymi konfliktami. Pomaga tworzyć świadomie dojrzałą miłość i wspierające rodzicielstwo.

TEN KURS JEST DLA CIEBIE

 • Jeśli zamierzasz wzbogacić i pogłębić obecny zakres pracy z klientem/pacjentem (terapeuta, lekarz, coach, nauczyciel, psycholog itp.) i potrzebujesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać nową perspektywę i umiejętności do pracy z człowiekiem.
 • Jeśli planujesz uzyskać zawód i zacząć praktykę terapeutyczną.
 • Jeśli jesteś zainteresowany własną transformacją, rozwojem osobistym i duchowym.

PO UKOŃCZENIU KURSU

otrzymasz dyplom zawodowy wystawiony przez Uczelnię Świadomego Terapeuty 38 oraz zaświadczenie od Centrum Kształcenia Ustawicznego potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe.

Jako Terapeuta Ustawień Systemowych w Jasnowidzeniu będziesz w PEŁNI przygotowany do prowadzenia wszelkich prac w przestrzeni energii.

 • poprowadzisz sesje oraz warsztaty Ustawień Systemowych
 • będziesz pracował stacjonarnie i online
 • podejmiesz prace w oparciu o wgląd, korzystając z jasnowidzenia, w odpowiedzi na ruch energii w Polu i podpowiedzi z Przestrzeni duchowych;
 • stworzysz w sobie pole rezonansowe sprzyjające uzdrowieniu i transformacji traum międzypokoleniowych lub z wcześniejszych wcieleń;
 • będziesz układać energetykę w poszczególnych przestrzeniach życiowych (oczyszczanie w Przestrzeniach duchowych).

SUPERWIZJA pracy terapeutycznej

Jako Terapeuta Ustawień Systemowych w Jasnowidzeniu możesz prowadzić praktykę terapeutyczną w superwizji Adama Muzyka;

Dla Absolwentów Uczelni Świadomego Terapeuty 38 przygotowaliśmy specjalną zniżkę.
Dowiedz się więcej: TUTAJ

WSPÓŁPRACA

Jako Absolwent masz możliwość bezpłatnego umieszczenia informacji o swojej działalności terapeutycznej na stronie Uczelni Świadomego Terapeuty 38.

Z wybranymi Absolwentami Uczelnia Świadomego Terapeuty 38 i Klinika 89 mogą podjąć współpracę w charakterze Terapeuty lub Wykładowcy.


Informacje podstawowe:

Kurs: Roczny kurs zawodowy Terapeuta Ustawień Systemowych w Jasnowidzeniu
Wykładowcy:  Adam Muzyka i mgr Małgorzata IRI Jakubowska
edycja IV rozszerzona 2024/2025
Miejsce: Uczelnia Świadomego Terapeuty 38 w Gdańsku, al. Zwycięstwa 46/1


Warunki finansowe:

Po dalsze szczegóły programu, warunki finansowe i warunki przystąpienia do kursu
kliknij w ten link i przenieś się na stronę internetową Uczelni Świadomego Terapeuty 38.


Kontakt i zapisy:

Uczelnia Świadomego Terapeuty 38
Telefon: +48 519 677 688
Email: sekretariat@szkolaterapeutow.pl


Informacje dodatkowe:

Ważny jest Twój KOMFORT. Zadbaj o wygodne ubranie nie krępujące ruchów i swobody ciała.
Pamiętaj o obuwiu zmiennym lub ciepłych skarpetkach na salę.
Wyżywienie we własnym zakresie.
W ciągu dnia jest przewidziana przerwa na obiad ok. 1-1,5 godziny.


Organizator wydarzenia:

W Szkole Terapeutów możesz zostać dyplomowanym Terapeutą Psychotronicznym, Refleksoterapeutą, Terapeutą Ajurwedyjskim, Terapeutą Ustawień Systemowych czy Terapeutą Numerologiem. Prowadzący to praktycy znający naturę człowieka, profesjonaliści w swojej dziedzinie uwzględniający potrzebę holistycznego podejścia do pacjenta oraz specjalizujący się w szeroko pojętej Naturoterapii.

Uczelnię Świadomego Terapeuty 38 i Klinikę 89 współtworzą
mgr Agnieszka Kowalewska i Adam Muzyka.

Kliknij w logo i przejdź na stronę internetową Uczelni

kategorie