WARSZTATY Ustawienia Systemowe

Ustawienia Systemowe pozwalają ujawnić to, co niewidoczne, a wpływa na nasze życie. Prace pozwalają dotrzeć do źródła problemu lub choroby. Źródłem mogą być idee, wydarzenia bądź traumy, które były udziałem naszych Przodków, doświadczenia z wcześniejszych inkarnacji Duszy, przeżycia z okresu prenatalnego i wczesnego dzieciństwa. Praca ta porządkuje relacje i pozwala harmonizować osobiste aspekty. Gdy następuje ruch energii we właściwym kierunku, wszelkie sploty i zaploty wcześniejszych wydarzeń, sytuacji bądź traum znajdują rozwiązanie w porządkach Miłości. W efekcie rozwiązanie wypracowane podczas sesji lub warsztatu, zmienia nasz sposób myślenia, reagowania emocjonalnego, przekonania i zachowania, i przekłada się na zmiany w naszych przestrzeniach życiowych.

Spotkanie na sali lub on-line
Warsztaty Ustawień Systemowych to praca w grupie.
Na stałe jesteśmy dostępni w Gdyni, Gdańsku, Wejherowie oraz cyklicznie w Murzasichle i Bielsku-Białej.

Jako Uczestnik możesz skorzystać także z pracy własnej (tzw. ustawienia) w trybie on-line. Taką pracę poprowadzimy dla Ciebie, o ile wcześniej uczestniczyłeś w warsztacie Ustawień Systemowych i znasz specyfikę tej pracy.

Temat pracy własnej (tzw. ustawienia)
Na warsztacie możesz pracować z dowolnym problemem w Twoim życiu; może on dotyczyć:

  • zdrowia fizycznego i emocjonalnego,
  • kontaktu z samym sobą, poczuciem wartości i pewności siebie
  • podnoszenia poziomu kreatywności i radości życia,
  • relacjami rodzinnymi, m.in. z rodzicami, dziećmi lub wnukami,
  • partnerstwa, spraw dotyczących związku, miłości czy seksualności,
  • pieniędzy i spraw majątkowych,
  • pracy zawodowej, biznesu, własnej działalności.

Podczas warsztatu nie musisz opowiadać o sobie, o swojej sytuacji w pracy lub życiu, szczegółach choroby czy partnerze i relacji z nim lub z nią. Wystarczą dwa–trzy zdania opisujące symptomy przejawiające się w Twoim zdrowiu lub sytuacji życiowej. Czasami pomaga odpowiedź na pytanie: „co chciałabyś/chciałbyś zmienić w swoim życiu?”. Możesz poprosić nas przed warsztatem o rozmowę i wspólne określenie tematu pracy lub umówić sesję indywidualną, podczas której wyłoni się temat do uzdrowienia..

Możliwości uczestnictwa
W warsztacie możesz wziąć udział jako:

  • Uczestnik z pracą własną (tzw. ustawieniem własnego tematu),
  • Reprezentant, który bierze udział w pracach własnych pozostałych uczestników.

Jeśli pierwszy raz uczestniczysz w warsztacie, dostosujemy Twoją aktywność i zaangażowanie jako reprezentanta (obserwatora) do Twoich możliwości i gotowości poznawania metody Ustawień Systemowych.

W trakcie warsztatu możesz zmienić charakter swojego udziału, tj. zrezygnować z własnego ustawienia lub zdecydować się na pracę własną. W takiej sytuacji poprowadzimy dla Ciebie pracę, o ile będzie czas i przestrzeń na dodatkowe ustawienie.

Udział w warsztacie obejmuje CAŁY DZIEŃ warsztatowy
Zaczynamy warsztat o godzinie 9.00 i kończymy wieczorem. Prace ustawieniowe mają własną dynamikę i nie można z góry określić czasu trwania. Staramy się kończyć dzień warsztatowy około godziny 19.00, ale bywa, że prace kończą się o godz. 20-21.00. Zarezerwuj tyle czasu, byś mógł wziąć udział w warsztacie do samego końca. Pracując w grupie, wszyscy pracujemy dla siebie nawzajem. To ogromna wartość dodana.

Adam Muzyka i Małgorzata IRI Jakubowska