ZWIĄZKI PAR SEKSUALNOŚĆ RODZINA RELIGIA

      Możliwość komentowania ZWIĄZKI PAR SEKSUALNOŚĆ RODZINA RELIGIA została wyłączona

Ustawienia Systemowe

12-16 sierpnia 2020 GDYNIA

Prowadzący: Adam Muzyka i Małgorzata IRI Jakubowska

ZWIĄZKI PAR SEKSUALNOŚĆ RODZINA RELIGIA

Adam Muzyka i Małgorzata IRI Jakubowska

ZWIĄZKI PAR  SEKSUALNOŚĆ  RODZINA  RELIGIA

Czy można być osobą religijną w pełnym kontakcie z duchowym i jednocześnie z ziemskim? Wiele religii i filozofii kształtuje człowieka, jego seksualność i miłość według swoich wyobrażeń. Stworzono systemy zasad, pełne nakazów i zakazów, dogmatów i przekonań, których skutki odczuwamy w pracy, życiu osobistym, finansach, zdrowiu, relacjach z bliskimi. Oddajemy odpowiedzialność za własne życie w ręce innych i stajemy się ulegli wobec ich władzy. Przestajemy być lojalni wobec siebie, własnego ciała i duszy, swoich partnerów i dzieci w posłuszeństwie do zewnętrznych zasad i przekonań.

Skutki związane z wpływem instytucji kościelnej i religii (nie mylić z religijnością) są obecne w wielu przestrzeniach życiowych i bardzo często dotyczą osób, które już osobiście do kościoła nie chodzą.

Warsztat to odbudowa postrzegania własnej istoty, rodziny, partnerstwa, wraz z przywróceniem właściwego przepływu MIŁOŚCI. Na tym warsztacie pracujemy z uwikłaniami i problemami wynikającymi z wpływu religii na nasze życie osobiste i nasze rodziny w przestrzeni:

  • związków par, w małżeństwie
  • relacji rodzinnych, szczególnie między dziećmi i rodzicami
  • problemów, ograniczeń i zahamowań w seksualności
  • odczuwania swojego połączenia z Siłą Wyższą jakkolwiek Ją pojmujemy, bez poczucia winy i strachu przed karą
  • rytuałów kościelnych (np. chrzest, komunia, ślub) i modlitw rodowych i osobistych

Odbudowanie istoty rodziny, poznanie jakości istoty żeńskiego i męskiego w nas, powrót do istoty ojcowskiego i macierzyńskiego – przywraca nam i naszym Rodom witalność, miłość, siłę płynącą z połączenia. Wiele konfliktów i podziałów w naszych Rodach zaczyna się zabliźniać. Wraca pamięć z ciała o tym, że możemy mieć się jako ludzie dobrze. Istotą życia może być twórcze działanie i kochająca się rodzina, zamiast cierpienia i gwałtu wkładanego niemalże w każdą przestrzeń życia. Możemy decydować o sobie, zamiast marnować życie na kolejnej odmowie „bo to nie wypada”, „tak nie wolno” „co ludzie powiedzą” lub z bliżej nieokreślonego lęku przed karą. Zamiast tworzyć piekło rodzinne, mężczyzna i kobieta mogą się zacząć wzajemnie dopełniać i wspierać, pożądać ii odczuwać spełnienie. A to przenosi się na inne przestrzenie życia: pracę, życie osobiste, finanse, zdrowie, relacje z bliskimi. I w niczym nie narusza naszej prawdziwej religijności, tego bezpośredniego połączenia z Siłą Wyższą, jakkolwiek ją pojmujemy.

Prowadzący: Adam Muzyka i Małgorzata IRI Jakubowska

Termin: 12-16 sierpnia 2020 (środa-niedziela) godz. 9.00

Miejsce: ośrodek MADARY AM, 81-313 Gdynia, ul. Słupecka 30/1

Cena: 1800 zł

120 zł za jeden dzień udziału w warsztacie jako Reprezentant – bez pracy własnej


Kontakt i zapisy:

Email: madaryam@madaryam.pl

Telefon: +48 781 126 388 (pon-pt 10.00 – 18.00)

Informacje dodatkowe:

Zaliczka: 400 zł . W przypadku rezygnacji z udziału, zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 30 zł opłaty administracyjnej.

Konto bankowe:  MADARY AM Adam Muzyka Wejherowo

Millennium Bank SA 34 1160 2202 0000 0003 2736 4716

Tytuł wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatu.

Możliwość noclegu w miejscu prowadzenia warsztatu. Warunki komfortowe.

Nocleg:
85 zł/ doba przy rezerwacji 2 lub więcej noclegów
100 zł/ doba przy rezerwacji 1 noclegu

Wyżywienie we własnym zakresie.

Na warsztat weź wygodny strój zapewniający swobodę ruchu, obuwie zmienne lub ciepłe skarpetki.


MADARY AM

Strona: www.madaryam.pl

Facebook: www.facebook.com/MadaryAM

YouTube: www.youtube.com/c/MADARYAM

Instagram: www.instagram.com/madary__am

kategorie